button-muziek

button-link

verwijderen

Harry VreeswijkOp 13 mei 2024 is Harry Vreeswijk overleden in Krommenie.

Harry startte zijn studie in 1957 in Christus Koning en beëindigde deze in 1963 in het Juvenaat.

Harry was op onze laatste contactdag in Helmond aanwezig.

Gouden jubileum in 1928

De Feestgids van het gouden jubileum van de SCJ Congregatie in 1928, bijna 100 jaar geleden, is in het archief aangetroffen. Ton Scheepers heeft dit boekwerk gedigitaliseerd. U kunt het hier aantreffen. Tenminste, wanneer uw computer het aankan; het is een erg groot bestand. Ook zou uw virusscanner bezwaar kunnen maken. In beide gevallen is er nog geen oplossing beschikbaar; wellicht komt die nog.

 

MUTATIES IN HET BESTUUR

In de bestuursvergadering van 12 juli 2023 heeft het bestuur tot de volgende wijzigingen besloten.

Op zijn verzoek is Leo van de Burgt teruggetreden als secretaris. Hij blijft wel aan als gewoon bestuurslid. Als zijn opvolger is Jan van der Heijden benoemd tot secretaris. Jan was al bestuurslid.

In verband met deze mutatie wordt Bergstraat 4, 5611 JZ Eindhoven het officiële vestigings- en correspondentieadres van de Vereniging.

Omdat Jan Meeuwisse enige tijd geleden als de voorzittersfunctie op zich heeft genomen, als opvolger van Jan van Dijk, was er behoefte aan een plaatsvervanger, voor situaties die daarom zouden vragen. Peter van de Ven is bereid om de functie van vicevoorzitter op zich te nemen, waarmee het bestuur akkoord is gegaan.

Pater Prévo herbegraven bij Pater Dehon in St. Quentin

Op 13 juni 2023 zijn de stoffelijke resten van pater André Prévot overgebracht van Asten naar Saint Quentin. Op de begraafplaats van het voormalige Heilig Hartklooster zijn de resten in een nieuwe kist geplaatst, welke hermetisch werd gesloten. Dit alles gebeurde onder toeziend oog van de kanselier van het bisdom ’s-Hertogenbosch en regionaal overste pater De Rooij. Deze laatste en de uitvaartverzorger werden in de kerk van Saint Martin te Saint Quentin, Frankrijk, van harte welkom geheten door de bisschop van Soisson, generaal overste Suárez Codorniú en de overste van de EUF provincie, pater Famereé. Tijdens een korte plechtigheid werd de kist van pater Prévot in de tombe geplaatst.

 

Een kort videoverslag van deze plechtigheid vindt u hier

Het gesproken commentaar bij deze beelden is in het Frans, maar daar weet u wel weg mee.

 

Bloemist voor Vaticaanplein in het nieuws

Zo vlak voor Pasen  is ons mede-lid van de vereniging, Piet van der Burg , veel in het nieuws in verband met de versieringen van het Vaticaanplein voor de Paasvieringen.

 

In de AVRObode wordt aan deze prestatie een artikel gewijd; u leest het hier

 

Verder is hij te zien geweest in Max Vandaag van 04 april jl. , klik hier

 

In Loopmare 187 van augustus 2022 is ook een artikel aan Piet gewijd: u kunt dit hier nalezen.

 

Grafmonument van de SCJ-ers in Asten

Op 19 januari 2023 is het nieuwe grafmonument van de SCJ-ers in Asten ingewijd.

Een verslag hiervan vindt u hier .

Foto's van de plechtigheid vindt u op SIRIS.nl en ook door hier te klikken.

 

Enkele foto's (van Ton Scheepers) van het monument zelf kunt u hier bekijken.