button-muziek

button-link

Bestuursoverleg jan. 2015

bestuursoverleg 22012015

Op 22 januari vond het jaarlijkse overleg plaats tussen (een delegatie van) het bestuur met de redactieleden van Loopmare, de ledenadminstrateur en de website-beheerder.

Aanwezig waren Jan van Dijk (voorzitter), Leo van de Burgt, Piet Schellens, Jan Meeuwisse, Frans Pletsers, Jan van de Boogaard, Ton Scheepers, Wim van Kessel en Cor van Dijk (die de foto's maakte). 

Piet Schellens vervulde met verve de rol van gastheer in het voormalige noviciaat te Asten. bestuursoverleg B22012015