button-fotoalbums

button-muziek

button-link

Op 31 maart 2018 is Ton Konings uit Haelen (L.) overleden. Hij werd 90 jaar.

Konings Ton

Ton begon zijn SCJ-studie op 18 jarige leeftijd in 1946 aan het Juvenaat te Bergen op Zoom en beëindigde deze in 1956 vanuit Liesbosch.
Ton was zeer geïnteresseerd in het poppengebeuren en stelde veel belang in het idee van poppenkastvoorstellingen ten bate van de Missie.

Het is aan Ton te danken dat het Missie-Poppenkastgebeuren in Liesbosch - onder de naam Missie POP – werd voortgezet.

Na zijn vertrek uit Liesbosch werkte hij korte tijd voor de KRO-gids en ging pedagogiek studeren in Utrecht. Door zijn poppenspel kwam hij in aanraking met het vormingswerk: hij werkte bij een Mater Amabilisschool, enkele bedrijfsscholen en volkshogescholen en kweekscholen. Hij werd de grondlegger van het vak “drama” en de opleiding voor dit vak; was betrokken bij de leerplanontwikkeling van dans, mime en drama, oprichter van de beroepsvereniging van Dramadocenten, lid van de visitatiecommissie voor dit vak. Ook doceerde hij dit vak enkele jaren aan het grootseminarie in Valkenburg.

Na zijn pensioen was hij nog 10 jaren actief bij het Katholiek Pedagogisch Centrum in Den Bosch. Daarnaast was hij coach en verzorgde presentatietrainingen.

Hij was getrouwd met Thea, had 2 kinderen (zijn dochter is werkzaam in de kunsteducatie) en 4 kleinkinderen.

 

Op 23 maart 2018 is Albert Weijers overleden te Rotterdam. Hij werd 89 jaar.

Albert WeijersAlbert begon in 1945 zijn priesteropleiding aan het Juvenaat H. Hart te Bergen op Zoom. In 1951 verliet hij na bijna een jaar het noviciaat te Asten en begon aan de universiteit in Nijmegen een studie Duits, die hij al in het eerste jaar moest afbreken vanwege dienstplicht. Hij had ondertussen verkering (met een zus van Henk en Ton Spring in ’t Velt) en een studie zat er toen niet in. Hij vond werk als corrector, eerst twee jaar bij Organon in Oss, daarna acht jaar bij een drukkerij aldaar.

In de avonduren studeerde hij schriftelijk Duits en haalde de akte MO-A, waardoor hij in 1964 leraar kon worden op het lyceum “Maria Virgo” in Rotterdam.

Na een studie voor de akte MO-B was hij in 1968 volledig bevoegd en werd in 1974 conrector van het uit enkele fusies ontstane Emmauscollege en bleef daar tot zijn VUT in 1988. De eerste jaren daarvan gebruikte hij om alsnog in Leiden zijn doctoraal Duits te behalen.
Albert was getrouwd met Truus, heeft 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Jarenlang was hij nog actief als bestuurder van dekenaat en parochie en is zeer lange tijd ook corrector van de Loopmare geweest.

De kerkelijke uitvaart voor Albert wordt gehouden op dinsdag 3 april 2018 om 13.00 uur in de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25 te Rotterdam.

borJan Borrenbergs is op 17 juni 2017 overleden. 

Hij studeerde in Bergen op Zoom van 1947  tot in 1951. 

Hij woonde in Sint Anthonis, was gehuwd en had een zoon. 

Hans Orlemans

Hans Orlemans overleed op 12 juni 2017 op 90-jarige leeftijd in Bemmel. 

Hans kwam bij de SCJ in 1939 in Helmond en verliet de congregatie na zijn promotie in Leuven, begin jaren zestig.

Hans was gedragstherapeut en werd geroemd om zijn eigen wijze van optreden en doorzettingsvermogen. Zo zorgde hij voor een opleiding voor gedragstherapie, aanvullende cursussen en de accreditatie hiervoor. 

In zijn omgeving werd hij omschreven als intelligent en scherpzinnig, opponent in de juiste mate, geestig en charismatisch en liefdevol voor zijn omgeving.

Op 25 augustus 2017 is op 69 jarige leeftijd Martien Moor overleden.

Martien Moor

Martien is in 1959 begonnen op het Juvenaat te Bergen op Zoom, vandaar uit is hij 1960 gestart op het St. Gerlach te Heer, waar hij leerde voor schilder.

In 1966 is hij geprofest in het Broedernoviciaat Maria Koningin te Helmond.Vandaaruit is hij overgeplaatst naar Liesbosch, waar hij de functie van kok vervulde.

In 1970 is hij begonnen in Huize Dehon te Nijmegen, een doorgangshuis voor voogdij jongeren. Hier behaade hij de studie Kinderbescherming A en B. In 1975 is hij begonnen op het schippersinternaat St. Nicolaas te Nijmegen, totdat dit gebouw in 1979 gesloten werd.

Daarna is hij gaan weken bij het KSCC te Nijmegen, zijnde de Landelijke R.K.Parochie Binnenvaart, Circus en Kermis en het Landelijk Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de binnenvaart.

De laatste jaren heeft hij gewerkt bij de Kesler Stichting in Den Haag voor de dak- en thuislozen.

In 1992 is hij uitgetreden.

Martien's  leven heeft in dienst gestaan voor anderen, vooral heeft hij gewerkt met kansarme groepen in de samenleving en het begeleiden van jonge mensen op weg naar volwassenheid.

Maar ook de ouderen werden door hem niet vergeten. Hij leidde het dienstencentrum, waar voor varenden en niet-varenden maandelijkse activiteiten werden georganiseerd. 

Rinus Kluijtmans FSCOp 29 september 2017 is op 84-jarige leeftijd broeder Petrus, Rinus Kluijtmans FSC overleden. Rinus was van 1948 tot 1949 leerling op het Juvenaat H. Hart. In 1950 is hij Ingetreden in de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen Groot-Bijgaarden;eeuwig geprofest in 1958 te Heesch

Hij werkte in België en Nederland in de dienstensector van de huizen van Groot-Bijgaarden, Baarle-Nassau en Heemstede. Overal waar hij werkte was hij tevens actief betrokken bij de diensten in de kapel van het huis als koster. In Heemstede in de parochiekerk en in de kapel van het Spaarne-ziekenhuis in Haarlem was hij meer dan 25 jaar koster en in dit laatste ziekenhuis werkte hij ook al in die tijd als magazijnmeester. Vanaf 2004 woonde hij in het broederhuis Cuijk aan de Graaf Herman-straat waar hij ook belast was met de kapel.

Broeder Petrus had op jonge leeftijd gedacht priester te worden, maar zijn studie bij de Priesters van het H. Hart wilde niet vlotten omdat voor hem alles wat meer tijd vergde. Zo kwam hij in 1950 bij de Broeders van de Christelijke Scholen waar zijn oudste broer lid van was.

Broeder Petrus was een verstandige en ook handige man die goed begreep wat om hem heen gebeurde, daarbij goed betrokken was maar daar niet altijd tijdig op kon reageren.. Hij was ook een goede knutselaar en een precieze pentekenaar en schilder die geduldig alle details wist aan te brengen. Ook was hij vriend van de natuur en vierdaagse-loper in Drenthe en Zuid-Limburg.

Broeder Petrus was een lieve man, begripvol naar anderen en bezorgd voor de goede gang van zaken om hem heen.

Pagina 1 van 13