button-muziek

button-link

Albert Kamer

Albert KamerAlbert Kamer is geboren op 19 februari 1937 in Hilversum en is op 1 april 2022 overleden in Enschede. Hij is getrouwd in 1963, had twee kinderen en drie kleinkinderen.

Na de lagere school is hij in1949 naar het Juvenaat van het Heilig Hart in Bergen op Zoom gegaan, maar in de loop van het zesde leerjaar is hij daar in 1955, op eigen verzoek, weggegaan. Hij heeft nog wel terug mogen komen om eindexamen te doen.
Vervolgens is hij Nederlandse taal- en letterkunde gaan studeren aan de universiteit in Utrecht.
Albert is, na een aanloopje elders, als leraar Nederlands begonnen aan het Triniteitslyceum, een school van de paters Augustijnen in Haarlem. Maar het klaslokaal bleek na acht jaar toch te klein. Hij wilde graag een bijdrage leveren aan de modernisering van het moedertaalonderwijs.
Via twee tussenstations (de bijscholing van MAVO- en LBO docenten én de Commissie Moedertaalonderwijs) is hij terechtgekomen bij de Stichting Leerplanontwikkeling in Enschede. In de SLO heeft hij in de periode 1977 tot medio 1993 verschillende functies vervuld. Ze hadden alle te maken met leerplanontwikkeling, onderwijskunde en moedertaalonderwijs.
Tijdens zijn SLO - periode (1981) is hij lid geworden van het College van bestuur van de Stichting Carmel dat huist in Hengelo. De oprichter van deze stichting waren de paters Karmelieten. Vanaf 1994 tot 2001 was hij voorzitter van dit College. Tijdens die periode heeft de schaalvergroting die het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 1990 inzette, zijn gestalte gekregen. De Stichting die aanvankelijk bestond uit VWO - HAVO scholen met een katholieke identiteit, groeide door fusies, herschikking en verbreding van de religieuze grondslag uit tot brede scholengemeenschappen in Twente, Drenthe en Noord - Brabant.

Gevraagd naar zijn mooiste periodes uit zijn loopbaan zei hij zonder aarzeling dat zijn tijd aan het Triniteitslyceum emotioneel de mooiste tijd is geweest. Hij beleefde veel voldoening aan de omgang met leerlingen, zowel binnen als buiten de muren van het klaslokaal.
Maar de tijd bij de Carmel scoort ook hoog vanwege de cultuur die er heerste en de aard van het werk. Het raakte veel terreinen waar zijn belangstelling lag zoals de vele aspecten van leiderschap en de invulling van het ideële gedachtengoed.