button-muziek

button-link

Kees Veringmeier

Kees veringmeierKees Veringmeier is op 5 november 1944 geboren in Schiedam en is op 78 jarige leeftijd op 29 augustus 2022 overleden in Borne (Overijssel).
Kees is in 1957 op het Juvenaat te Bergen op Zoom begonnen aan zijn SCJ-opleiding, welke hij in 1965 beëindigde op het Noviciaat te Asten.
Nadien studeerde Kees aan de Sociale Academie te Den Haag en de Voortgezette Opleidingen te Nijmegen.
In de zeventiger jaren werkte Kees ook bij het R.M.O. (Raad voor Maatschappelijke Opbouw) te Nijmegen. Het R.M.O. zorgde voor betere samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van maatschappelijk opbouwwerk.

Door zijn vrijwilligerswerk bij het Sint Franciscus Liefdewerk (S.F.L.)  in Schiedam, waar pater J. van Kempen SCJ de directeur was, leerde Kees Corry Rost kennen. Zij trouwden samen en uit hun huwelijk zijn een zoon en dochter geboren en samen hebben zij 3 kleinkinderen.

Kees is als directeur van de landelijke Jeugdzorg in Den Haag werkzaam geweest en later in vele provincies. Hij heeft altijd zijn nek voor de jongeren uitgestoken, stond altijd voor hen paraat.
Hij is ook voorzitter van de NVSPH oftewel van de Nederlandse Vereniging van Sociaal Pedagogische Hulpverleners geweest.

Kees is actief geweest in de gemeenteraad van de gemeente Beuningen (Gelderland) en later in de Provinciale Staten van Gelderland.

Tot zijn afscheid op 06-01-2021 was Kees vicevoorzitter van het parochiebestuur van de Parochie H.H. Jacobus en Johannes.
Kees is vanaf 2002 tot zijn overlijden een deskundige en betrokken voorzitter geweest van de Uitvaartvereniging St. Barbara te Borne, waar altijd het belang van de vereniging en haar leden voorop stond.

Hij is 30 jaar lid van het zangkoor TCOV [ Twentse Christelijke Oratorium Vereniging] geweest, waarvan 12 jaar penningmeester.

Hij was altijd vrolijk en sociaal zeer betrokken en is na een kort ziekbed overleden.