button-muziek

button-link

Hans van Zonneveld

Hans van ZonneveldJPG

Op 22 maart 2023 is Hans van Zonneveld thuis in Malden op 75 jarige leeftijd overleden. Hans is in ’s-Gravenhage geboren op 14 november 1947.
Op 19 jarige leeftijd begon Hans in 1966 aan zijn SCJ-studie in het Noviciaat te Asten en werd in 1979 door Mgr. Bluyssen tot priester gewijd.
Tijdens zijn studie theologie raakte Hans betrokken bij de parochie Neerbosch-Oost in Nijmegen. Het was een wijk in opbouw, waar bouwen aan de gemeenschap een belangrijke plaats innam. De Goede Herderkerk was hierbij nauw betrokken. De Goede Herderkerk was een kerk, maar had als hart in de wijk ook een verbindende functie. In 1973 werd Hans in deze kerk tot diaken gewijd en werd benoemd tot districtkatecheet voor zes parochies in Nijmegen West. Hij heeft zich in deze periode vooral gericht op een nieuwe manier van godsdienstonderwijs voor kleuter- en lagere scholen, waarin hij een ondersteunende rol had voor leerkrachten. Na zijn wijding op 14 oktober 1979 werd Hans tot pastor van de parochie De Goede Herder te Nijmegen. Per 1 januari 1982 werd Hans benoemd in Rotterdam en ging daar als pastoraal opbouwwerker te werk in de wijk Hoogvliet en in Spijkenisse. Hier raakte hij ook betrokken bij schuldhulpverlening. Hans leerde in 1991 Bep Meijers kennen en samen hebben zij een gezin gesticht. In Dordrecht is hij vele jaren als hoofd Bedrijfsmaatschappelijk werker aan de slag gegaan. In 2008 verhuisden zij naar Malden en ging Hans bij het ROC Nijmegen aan de slag als manager volwasseneneducatie en inburgering. In de gemeente Heumen, waaronder Malden valt, is hij betrokken geweest bij het opzetten van een alzheimer café en is hij vele jaren een inspirerend lid en voorzitter van de BAR (Burgeradviesraad) geweest. Na het overlijden van zijn vrouw werd Hans benaderd door de Goede Herderkerk om pater Jan Eijkman te ondersteunen. Zijn roeping bleef aan hem trekken hetgeen per 19 november 2017 met toestemming van de Congregatie voor de Clerus heeft geleid tot zijn terugkeer in het priesterambt en incardinatie in het bisdom van
’s-Hertogenbosch. Per 1 maart 2018 werd hij benoemd tot pastor en lid van het pastorale team van de parochie Heilige Stefanus te Nijmegen uit welke functie aan hem per 1 maart 2022 eervol ontslag werd verleend.

(zie De Wester-zomereditie 2018, blz. 22 en 23) en BisdomNieuwsbrief 2023,nr. 4

 

In diverse Loopmares is aandacht aan Hans van Zonneveld geweest, te weten:

* Loopmare 167, augustus 2016, blz. 34 tm 36
* Loopmare 178, april 2020 Cover en blz. 36
* Loopmare 179 , augustus 2020 , blz. 37
* Loopmare 180, september 2020, blz. 46