button-muziek

button-link

Louis van de Burgt

Op zondag 14 september 2014 overleed te Deurne Louis van de Burgt.

louisSecretaris Leo van de Burgt, neef van de overledene, meldt hierover het volgende.
Louis begon zijn studie bij SCJ op Christus Koning in 1936. Na afronding van de studies op het Juvenaat koos hij in 1944 een andere weg.
Hij werkte een aantal jaren bij de belastingdienst in Helmond. Daarna gaf hij les aan de Levensschool de Peel in Deurne (een maatschappelijke vorming voor jeugdige arbeiders), waar hij ook een aantal jaren directeur was.
Zijn sociaal-maatschappelijke betrokkenheid gaf hij verder vorm door de invulling van diverse bestuursfuncties
niet alleen bij o.a. Parochiebestuur, Woonwagenwerk, Katholieke Ouderenbond en de Raad voor het Ouderenbeleid, maar ook bij verenigingen in de hobbysfeer.
62 Jaar geleden trouwde hij met Tonny van Nunen. Zij blijft achter met zijn twee dochters en hun echtgenoten, hun 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.