button-muziek

button-link

Rein van Leeuwen SCJ

Op 25 juli 2018 is in Montréal (Canada) pater Rein van Leeuwen op 89 jarige leeftijd overleden.
Leeuwen van Rein SCJ CanadaRein was 68 jaar geprofest en 62 jaar priester. Uit zijn studiecode 48AN56 blijkt dat hij in 1948 zijn SCJ-opleiding begonnen is op het Noviciaat in Asten en in 1956 tot priester werd gewijd in Nijmegen.
In 1957 werd hij uitgezonden naar Indonesië, waar hij voornamelijk gewerkt heeft  in Zuid-Sumatra en Jakarta. Tijdens zijn 45 jaren in Indonesië heeft hij allerlei functies uitgeoefend. Zo was hij rector en prefect van het kleinseminarie Palembang, werkte hij in de parochie en was secretaris van de Aziatische Bisschoppen Conferentie.

In die laatste functie heeft men hem leren kennen als een expert in Social Communication. Tijdens een vakantie in Nederland heeft hij bij de NOS een cursus gevolgd om zich te bekwamen in de regie en het opstellen van programma’s voor radio- en t.v  En deze kennis gebruikte hij in Indonesië voor het maken van radio- en t.v.-programma’s en het opleiden van jonge mensen hierin.
Tijdens een internationale conferentie in Montréal in 1998 werd hij ziek en moest daar verpleegd worden. Hij voelde zich daar thuis en gaf aan, dat hij na zijn pensionering graag terugkwam.
Op 16 juli 2002 verhuisde hij naar Montréal en ging zich inzetten voor de Nederlandse  maar ook voor de Indonesische gemeenschap.