button-muziek

button-link

Theo Winnubst

Theo WinnubstTheo werd op 11 februari 1947 in Rotterdam geboren en overleed op 18 juli 2019 op 72 jarige leeftijd in Kaatsheuvel.
Op 12 jarige leeftijd vertrok hij in 1959 naar het Juvenaat te Bergen op Zoom om aan zijn SCJ-studie te beginnen, welke hij in 1965 beëindigde.

Mede namens het SVA-team en de directie van KPC Groep, schreef Tom Koot, projectleider SVA, het navolgende In Memoriam.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw stond Theo binnen KPC Groep aan de wieg van een project dat zou uitgroeien tot het landelijke bekende en gewaardeerde certificeringsprogramma Scholing Voor Arbeid (SVA). Een programma dat jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voorbereidt op werk en hun via certificerende werk- en leertrajecten kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Met hart en ziel zette Theo zich in voor jongeren van wie vaak werd en soms helaas nog wordt gedacht dat het vinden van een werkplek te hoog gegrepen is. Kenmerkend voor Theo waren zijn vasthoudendheid, zijn enorme betrokkenheid en ondernemerschap. Ook in de reacties van anderen op zijn dood komt dat telkens terug. Het moet Theo veel goed hebben gedaan dat de programma’s van SVA hun vruchten afwierpen en steeds meer jongeren kans zagen hun perspectieven te vergroten. 

Een aantal jaren geleden gaf Theo een interview met het Vakblad Groen Onderwijs. Dit naar aanleiding van de introductie van nieuwe leertrajecten. Het was Theo ten voeten uit. Hij vertelde onder meer: “Jongeren die hun schouders rechten en die zich bewust zijn van wat ze kunnen en dat dit betekenis heeft. Dáár gaat het om.”

Ook na zijn pensionering bleef hij zich, samen met zijn vrouw May, inspannen voor  het examenbureau SVA. Op 11 juni was Theo nog actief als examinator. Zijn overlijden, enkele dagen na het verlies van zijn geliefde May, heeft ook ons diep geraakt.

Theo, bedankt voor alles wat je voor SVA hebt betekend. Wij en de collega-examinatoren zullen je enorm missen. En met ons vele scholen, organisaties en platforms die zich inspannen voor jongeren in het VSO en Praktijkonderwijs.

Met jouw gedachtengoed en de vele dierbare herinneringen aan jou blijf je in ons midden.