button-muziek

button-link

Fritz Brüx

Eerst nu is bekend geworden dat Fritz Brüx, Lookdyk 81 Krefeld, Duitsland, op 20 september 2016 is overleden.

Fritz studeerde in Warnsveld van 1958 tot 1961.

Jan Bentvelzen

Onlangs ontvingen wij bericht dat op 11 mei 2016 Jan Bentvelzen uit Den Haag is overleden. 

Hij begon zijn studie in 1937 op het Juvenaat in Bergen op Zoom en verliet de congregatie tijdens de studie op het groot seminarie In Liesbosch.

Jos Sanders

Op 7 december 2016 overleed in Eindhoven Jos Sanders. Jos begon zijn opleiding in 1956 op Christus Koning (Helmond) en sloot deze in 1960 af in het Juvenaat H.Hart te Bergen op Zoom.

Jos SandersHij was enige tijd administratief actief, maar besloot na enkele jaren om bij de Fraters van Tilburg een opleiding voor leerkracht te volgen. Hij voelde zich toch meer aangetrokken tot een kantoorbaan en trad in dienst bij het GAK, het latere UWV. Hij werkte daar totdat hij midden jaren negentig wegens zijn gezondheid moest stoppen met zijn arbeidzaam leven. Hij richtte zich op zijn hobby’s o.a.zingen bij de Brabant Zangers uit Eindhoven. Maar zijn grote passie was echter genealogie in het algemeen en onderzoek naar zijn familiegeschiedenis in het bijzonder. Hij schreef daar ook enkele boeken over.

Jos was getrouwd en had twee dochters.

De rouwkaart die wij ontvingen ziet u hier.

Jo van Bakel

Jo van BakelOp 2 mei 2016 is te Boxmeer Jo van Bakel overleden. Jos begon in 1951 aan zijn opleiding in Christius Koning en sloot deze in 1957 af in Asten. Hij werd 77 jaar.

Jo werd op 23 oktober 1938 op de boerderij aan de Hazenhutsedijk in De Rips geboren als vierde kind van Door en Wim van Bakel. Na de lagere school ging Jo in 1950 naar het gymnasium van het seminarie. Vrij kort na de afronding van zijn studie, merkte Jo dat er onvoldoende roeping was om verder te gaan met de priesteropleiding. Na zijn militaire dienst en de kweekschoolopleiding in Eindhoven werd hij eerst onderwijzer in Gemert en daarna in Boxmeer. lntussen had hij zijn grote liefde Christien leren kennen en zij trouwden op 25 maart 1963. Hun eerste huis stond aan de Kleine Beekstraat in Sint Anthonis. Daarna verhuisde het gelukkige gezin naar Ledeacker en tenslotte werd er in L977 een mooi nieuw huis gebouwd aan De Erica in Boxmeer, Jo en Christien kregen samen drie zonen: Willy, Pedro en Christian. Het noodlot sloeg toe toen Christien ernstig ziek werd en uiteindelijk in 1986 overleed. Vanaf dat moment stond Jo er met de kinderen alleen voor. Na enkele jaren ontmoette Jo zijn nieuwe liefde Toos en kreeg er zo twee kinderen, Annemarieke en Thom, bij. Samen hebben zij hun leven verder vormgegeven. Hij is opa geworden, iets waar hij veel kracht uit putte toen het met zijn gezondheid achteruitging. Jo was met volle overgave bezig met fotografie, de Vaart (de bloedprocessie van Boxmeer), politiek, biljarten, klussen en zijn tuin. Berustend en in overgave aan God, is Jo aan zijn laatste reis begonnen.

Antoon Heemskerk

Op 26 mei 2016 is in Hoorn  Antoon Heemskerk overleden.
 
In 1957 begon Antoon zijn opleiding bij SCJ in Sittard.
Op de LTS Pastoor Jacobs volgde hij de opleiding metaalbewerking, later tot automonteur.
Eind 1959 verliet Antoon de opleiding in Leyenbroek.
 
Antoon stierf op 73 jarige leeftijd en laat zijn echtgenote Riet achter.

Bep van Gool - Lemmens

Op 31 maart 2016 is in Breda overleden Bep van Gool - Lemmens.

Bep was de echtgenote van onze oud-voorzitter Chris van Gool. Bij bestuursvergaderingen was zij altijd een zeer goede gastvrouw en zij vergezelde haar man Chris ook altijd naar de jaarlijkse contactdagen..

Op woensdag 6 april 2016 is de afscheidsviering om 11.00 uur in de H. Martinuskerk, Haagsemarkt te Breda.