button-muziek

button-link

Henk Verboort

 Screenshot 2023 11 15 at 15 16 16 Prentje.pdfHenk Verboort is op 28 oktober 2023 overleden. Hij werd 76 jaar.

Henk was de 5e in het boerengezin aan de Boskant, Sint Oedenrode. In 1960 ging Henk een wijle naar een seminarie/juvenaat in Deurne, maar daarna naar het broederjuvenaat in Sittard en na de opheffing van het Sittardse juvenaat naar Huize Sint Gerlach in Heer. Hij behaalde zijn timmerman diploma op de ambachtschool van Huize Sint Jozef. In 1964 werd Henk aspirant, postulant en novice in het broedernoviciaat Maria Koningin in Helmond. Daar verliet hij in 1966 de SCJ.

Na zijn militaire dienst heeft hij een periode in Elsendorp gewerkt met het oog op overname van een boerderij. Dát was wat hij het liefste wilde. Toen dat niet lukte werd hij vrachtwagenchauffeur en heeft daar al zijn energie in gestoken. Henk was een familieman en had ook een grote vriendenkring. Lang was hij mantelzorger voor zijn moeder.

Henk was koster van de Rita-kapel in de Boskant en vrijwilliger bij museum Hoeve Strobol in Sint Oedenrode en bij het Karre museum in Essen B. Henk was ongehuwd maar had een rijk leven met zijn talloze sociale contacten. Henk was een trouw bezoeker van de contactdagen.

Willem van Gommeren

Willem van Gommeren, wonende te Wommelgem {België}, is onlangs overleden.
Studiecode: 45J50

Wij hebben tot dusver geen informatie kunnen achterhalen; wie meer weet wordt verzocht zich te wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim van de Hoeven

Wim vd Hoeven Op 5 januari 2023 is op 84 jarige leeftijd Wim van der Hoeven uit Mechelen (gemeente Gulpen) overleden.
Wim begon in 1950 aan zijn scj-opleiding op het Juvenaat te Bergen op Zoom, welke hij in 1955 beëindigde.

Over Wim werd het volgende geschreven:

Op 5 januari jongstleden is er een bijzonder mens en markante Heuvellander en Mechelaar overleden.

We kennen Wim als een zeer betrokken en veelzijdig man, met mooie verhalen en veel levenswijsheid.

Wim heeft in de afgelopen jaren onder andere bijgedragen aan het tot stand komen van twee herdenkingswandelingen ('Om niet te vergeten') in onze regio, aan de viering van 75 jaar bevrijding en was betrokken bij het bijzetten van de in Mechelen neergestorte piloten op de militaire begraafplaats te Nijmegen. Hij heeft hier menig artikel over geschreven op Hallo Heuvelland.

Ook wist Wim met een clubje gelijkgestemden de Jeu de Boules-club in Mechelen nieuw leven in te blazen en was hij een onmisbare hulp bij het festival van Kleurrijk Mechelen. Met zijn zus samen kreeg hij bij de poffertjeskraam veel mensen op de been.

Maar zijn laatste grote passie lag dit afgelopen jaar bij ‘zijn’ Oekraïners. Als docent Nederlands en Engels heeft hij de groep vluchtelingen in Landsrade meegenomen in zijn hart. Geen taak te groot, geen brug te ver, Wim wist met zijn innemende karakter als geen ander de verbinding te leggen tussen mensen.

We zijn je veel dank verschuldigd Wim en missen je nu al. Rust zacht.

Beminnelijk, erudiet en vriendelijk. Een ontmoeting met hem gaf een goed gevoel.

Op 10 december 2022 werd Wim , hij was terminaal ziek , nog door zijn politieke partij PRO Gulpen-Wittem tot erelid  benoemd voor zijn inzet en betrokkenheid.

Niek van Schaik

Op 1 juni 2022 overleed Niek van Schaik in de leeftijd van 97 jaar oud.
Niek begon in 1937 op 12 jarige leeftijd op Missiehuis Christus Koning te Helmond aan zijn SCJ-opleiding en beëindigde deze in 1945 op het Noviciaat te Asten.

De laatste 40 jaar van zijn leven woonde hij in Lelystad. De kinderen waren uit huis, het werkzame leven voorbij. Samen met Ank een nieuwe start. Maar allesbehalve werkeloos. In 1979 was Niek één van de eersten die in de Pax Christi parochie actief werd als VEPPER. Niet voor niets was hij jaren op het seminarie geweest. Zijn oude roeping leefde nog in hem. En zo kenden wij hem, betrokken, actueel in zijn verkondiging, vol humor en een gelovig mens. Ook na het overlijden van Ank in 2001 bleef hij actief. Kreeg een hartstilstand terwijl hij in de woensdagavondviering zat, maar zo zei hij me later, ze wilden me boven nog niet hebben. Toch werd Niek fysiek ouder. Het gehoor liet het afweten en daarom stopte hij in 2006 met voorgaan. Nog jaren trof je hem voorin de kerk waar de ringleiding goed werkte. Trouw en betrokken. Hij vierde zijn 95ste verjaardag groots met 4 kinderen, kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen en natuurlijk de partners. Een rijk man, vond hij. Niek bleef genieten van puzzelen, woordgrapjes en de vele contacten. Hoeveel namen er niet in zijn adresboekje staan van mensen die hij op hun verjaardag even belde… Maar Niek was zich ook bewust van het naderende einde en had daar vrede mee. Het leven was ten volle geleefd. We herdachten zijn leven in dankbaarheid in de viering op 7 juni in de Petruskerk, waar we hem vol vertrouwen overgaven aan de handen van de Ene. Daarna brachten we hem buiten een laatste groet voor hij naar het crematorium werd overgebracht. Dag Niek, ze willen je boven vast wel hebben, ik hoop voor je dat er daar ook cryptogrammen zijn!

Marie-José Dusseldorp
Parochieblad Norbertusparochie , Lelystad

Piet Weterings

P.A.M. Piet WeteringsOp 3 mei 2023 is Piet Weterings , woonachtig in Rijen,  in een hospice in Breda op 77 jarige leeftijd overleden.

Piet is op 8 december 1945 te Liesbos Breda geboren.
Piet is in 1958 - op 12 jarige leeftijd - aan zijn SCJ-opleiding op het Juvenaat te Bergen op Zoom begonnen, welke hij in 1964 beëindigd heeft.
Na zijn studie heeft Piet vele jaren gewerkt bij het GAK te Tilburg. Dit dienstverband heeft hij eerder moeten beëindigen wegens ernstige ziekte van zijn echtgenote. Voor haar is hij mantelzorger geweest. Uit hun huwelijk is zoon Eric geboren, die getrouwd is met Florinda en in Amerika woont.
In zijn vrije tijd heeft Piet, na het overlijden van zijn vrouw, veel vrijwilligerswerk gedaan.
Hij is een belangrijk lid van de Heemkring Molenheide te Gilze geweest. Voor al zijn werk kreeg hij de Zilveren Draaginsigne van de Stichting Brabants Heem opgespeld.
Wat hij zoal deed? Eenmaal lid van de heemkring meldde Piet zich al snel bij de Bibliotheek- en Archiefgroep van Molenheide om vrijwilligerswerk te doen. Kort daarna nam hij daar de coördinatiefunctie op zich; ongeveer een jaar later begon hij als vertegenwoordiger van deze groep in het bestuur. En intussen pakte hij binnen de werkgroep van alles op.

Piet heeft altijd affiniteit gehad met foto’s. Hij heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze beeld- en archiefbank op www.heemkringmolenheide.nl, waarvan de omvang inmiddels indrukwekkend is. En dan gaat het niet alleen om het fotoarchief, ook bij de digitalisering van het documentenarchief en duizenden bidprentjes, is zijn bijdrage groot.
Ook leverde hij zijn aandeel aan allerlei andere projecten, die het archief van de heemkring voor inwoners toegankelijk maken. Zo doet hij maandelijks de fotoredactie voor de themapagina van de heemkring in Weekblad Gilze en Rijen. Hij was lid van het projectteam dat bij de viering van 75 jaar bevrijding de documentaire maakte over de gebeurtenissen tijden de Tweede Wereldoorlog in Gilze en Rijen. En ook voor het spraakmakende album ‘Historisch Gilze en Rijen – Verzamelde beelden’ van de Jumbo-stickeractie deed Piet de fotoredactie. Beide projecten werden in de hele gemeente met veel enthousiasme ontvangen.

Hans van Zonneveld

Hans van ZonneveldJPG

Op 22 maart 2023 is Hans van Zonneveld thuis in Malden op 75 jarige leeftijd overleden. Hans is in ’s-Gravenhage geboren op 14 november 1947.
Op 19 jarige leeftijd begon Hans in 1966 aan zijn SCJ-studie in het Noviciaat te Asten en werd in 1979 door Mgr. Bluyssen tot priester gewijd.
Tijdens zijn studie theologie raakte Hans betrokken bij de parochie Neerbosch-Oost in Nijmegen. Het was een wijk in opbouw, waar bouwen aan de gemeenschap een belangrijke plaats innam. De Goede Herderkerk was hierbij nauw betrokken. De Goede Herderkerk was een kerk, maar had als hart in de wijk ook een verbindende functie. In 1973 werd Hans in deze kerk tot diaken gewijd en werd benoemd tot districtkatecheet voor zes parochies in Nijmegen West. Hij heeft zich in deze periode vooral gericht op een nieuwe manier van godsdienstonderwijs voor kleuter- en lagere scholen, waarin hij een ondersteunende rol had voor leerkrachten. Na zijn wijding op 14 oktober 1979 werd Hans tot pastor van de parochie De Goede Herder te Nijmegen. Per 1 januari 1982 werd Hans benoemd in Rotterdam en ging daar als pastoraal opbouwwerker te werk in de wijk Hoogvliet en in Spijkenisse. Hier raakte hij ook betrokken bij schuldhulpverlening. Hans leerde in 1991 Bep Meijers kennen en samen hebben zij een gezin gesticht. In Dordrecht is hij vele jaren als hoofd Bedrijfsmaatschappelijk werker aan de slag gegaan. In 2008 verhuisden zij naar Malden en ging Hans bij het ROC Nijmegen aan de slag als manager volwasseneneducatie en inburgering. In de gemeente Heumen, waaronder Malden valt, is hij betrokken geweest bij het opzetten van een alzheimer café en is hij vele jaren een inspirerend lid en voorzitter van de BAR (Burgeradviesraad) geweest. Na het overlijden van zijn vrouw werd Hans benaderd door de Goede Herderkerk om pater Jan Eijkman te ondersteunen. Zijn roeping bleef aan hem trekken hetgeen per 19 november 2017 met toestemming van de Congregatie voor de Clerus heeft geleid tot zijn terugkeer in het priesterambt en incardinatie in het bisdom van
’s-Hertogenbosch. Per 1 maart 2018 werd hij benoemd tot pastor en lid van het pastorale team van de parochie Heilige Stefanus te Nijmegen uit welke functie aan hem per 1 maart 2022 eervol ontslag werd verleend.

(zie De Wester-zomereditie 2018, blz. 22 en 23) en BisdomNieuwsbrief 2023,nr. 4

 

In diverse Loopmares is aandacht aan Hans van Zonneveld geweest, te weten:

* Loopmare 167, augustus 2016, blz. 34 tm 36
* Loopmare 178, april 2020 Cover en blz. 36
* Loopmare 179 , augustus 2020 , blz. 37
* Loopmare 180, september 2020, blz. 46