button-muziek

button-link

Ad Tiebosch

Ad TieboschOp 25 febrari 2016 overleed te Lierop Ad Tiebosch op 66-jarige leeftijd. Hij begon zijn studie bij SCJ in 1962 op Christus Koning in Helmond. Hij beëindigde zijn opleiding in 1968 op het Juvenaat te Bergen Op Zoom.

Bij Ad kwam het gezin op de eerste plaats. Hij genoot van een kampeer-vakantie met het gezin, maar ook van een barbecue in de tuin. Hij hielp zijn kinderen bij klussen en verbouwingen en was dan altijd trots op het eindresultaat. Hij bracht ook veel tijd door met zijn kleinkinderen en genoot van hun aanwezigheid. 

Naast zijn gezin droeg hij ook een steentje bij aan de Lieropse gemeenschap. Eerst als bestuurslid bij SV Lierop, later ook als lector in  de kerk en in diverse functies bij tennisvereniging De Ren.

Na een lang ziekbed overleed hij. Hij laat zijn echtgenote achter met zijn drie kinderen en twee kleinkinderen.

  

 

pater Huub Hanssen

a Hanssen ea IMG 5630

Op zaterdag 20 februari 2016 is overleden in het klooster H. Hart te Asten Pater  HUBERTUS LAMBERTUS HANSSEN SCJ, geboren op 16 december 1920 te Deurne, geprofest op 8 september 1944 te Asten, priester gewijd op 16  juli 1950 te Nijmegen.

Na zijn priesterwijding werd pater Hanssen benoemd voor ons kleinseminarie Christus Koning in Helmond. Hier werd hij prefect en later rector. Een gewaardeerd man: met menig oud-leerling had hij tot op hoge leeftijd nog contact. In 1965 werd hij rector in het grootseminarie in Nijmegen maar reeds twee jaar later werd hij geroepen om provinciaal overste te worden. Huub heeft een zware tijd gehad als provinciaal. Hij moest alle Nederlandse opleidingshuizen sluiten. Veel medebroeders traden uit, vooral jongere. Slechts weinig nieuwe leden meldden zich aan.

In1974 verhuisde hij naar Noord-Holland waar hij zich jarenlang wijdde aan het pastoraat bij de Zusters van Bennebroek en vanaf 1976 tevens in de parochie van Vogelenzang. Hij was daar 17 jaar pastoor.

In 2007, 87 jaar oud,  nam Huub zijn intrek in het klooster in Asten, bij zijn oudere medebroeders en dichtbij zijn familie. Hij moest steeds meer inleveren, maar werd met toewijding en zorg omringd. Velen kwamen hem hier bezoeken. We verliezen in Huub een intelligente, kritische en gezellige medebroeder.

 

Guus Metzemaekers

Eerst nu is bekend geworden dat Guus Metzemaekers uit Gorinchem op 27 juli 2015 is overleden. Hij werd 88 jaar oud. Guus begon zijn studie bij SCJ in 1939 op Christus Koning in Helmond. Hij verliet de opleiding in 1946 vanuit het noviciaat in Asten.

Leo Claessens, broeder AZARIAS

Op 31 januari 2016 is overleden in het hospice te Bakel LEO CLAESSENS, BROEDER AZARIAS

geboren op 23 september 1940 te Valkenburg, geprofest op 8 september 1960 te Helmond.

Leo wilde graag broeder worden en daarom ging hij op 15 jarige leeftijd naar het nabij Valkenburg gelegen broederjuvenaat Sint Gerlach in Heer. Hij volgde een opleiding tot schilder. In het noviciaat in Helmond kreeg hij de kloosternaam Azarias. Na zijn professie ontving hij in 1963 een benoeming tot groepsleider in ons opvoedingswerk in Huize Sint Jozef te Heer en volgde daarvoor enige cursussen. Vanwege gezondheidsredenen moest hij echter tot zijn spijt met dit werk stoppen. Hij bleef in het huis waar hij zich dienstbaar bleef maken, o.a. als portier. In die tijd ging hij steeds meer zijn artistieke talenten ontwikkelen en zijn hele leven  heeft hij daar verder aan gewijd. Velen zullen aan Leo worden herinnerd door beelden in hun huis of  tuin. In 2005 verhuisde Leo naar het H. Hartklooster in Asten, waar hij met veel toewijding werd verzorgd, want dat was vaak nodig. Met veel mensen in zijn omgeving kreeg Leo hier ook een goed contact. Zijn lichamelijke handicaps kon hij hierdoor makkelijker dragen.

Gerard Meijering

Op 12 december 2015 is Gerard Meijering uit Eindhoven overleden. Gerard begon zijn opleiding in 1946 aan het Juvenaat in Bergen op Zoom. Hij verliet de opleiding in 1955 vanuit Liesbosch.

Aad van der Knaap

Aad van der Knaap uit Poeldijk is op 27 oktober 2015 plotseling overleden.

Aad vd KnaapAad studeerde op het Juvenaat in Bergen op Zoom van 1951 tot 1954. 

Na het afbreken van zijn studie ging hij werken in de bloemenkwekerij van zijn vader. 

Deze onderneming heeft hij later met zijn broer Cees voortgezet. Hun beider zonen zijn daarna met het bedrijf verder gegaan. 

Een grote hobby van Aad was het telen van druiven. 

Sociaal / maatschappelijk was hij erg betrokken. Hij was 22 jaar gemeenteraadslid

Hij was voorzitter van de KBO. Hij bezorgde het maandblad "De Nestor" en de maaltijden van "Tafeltje dekje"

In de maanden mei en oktober ging hij voor in Mariavieringen en was lid van het Perosi koor. 

Voor al zijn  activiteiten werd hij koninklijk onderscheiden.

Hij laat twee zonen en een dochter en hun gezinnen achter.