button-muziek

button-link

Geert Klarenbeek

Naar wij recent pas vernamen, is op 24 oktober 2015 Geert Klarenbeek te Culemborg overleden.

Geert studeerde in de oorlogsjaren, vanaf 1939, in Bergen op Zoom en vertrok van daaruit in 1947 naar Asten. Hij beeindigde zijn studie in 1956 in Nijmegen. Geert verliet in 1965 de congregatie vanuit Rotterdam.

In TROUW van 30 november 2015 staat een indrukwekkend In Memoriam van Geert. Wij hebben toestemming gekregen om dit artikel via Blendle te ontsluiten; de link hiervoor vindt u door hier te klikken.

Pater Wiel Herpers

Op zondag 29 november 2015 is overleden te Nijmegen

Pater Wiel HerpersPater  WILHELMUS JOZEF GERARDUS HERPERS SCJ

geboren op 22 februari 1927 te Kerkrade,

geprofest op 8 september 1950 te Asten, priester gewijd op 17 juli 1960 te Nijmegen

Een groot deel van zijn actieve leven is Wiel betrokken geweest bij de opvoeding  en opleiding van jonge mensen. Zijn studie voor het priesterschap werd  twee jaar onderbroken voor werk in Huize Sint Jozef te Heer. Na zijn priesterwijding werd hij meteen leraar en prefect in ons kleinseminarie in Helmond. In 1968 werd hij novicemeester van onze jonge broeders  in Heer, een opleiding die twee jaar later werd opgeheven bij gebrek aan kandidaten.

Wiel bleef in Heer om daar hoofdleider te worden in ons opvoedingshuis. Hij was godsdienstleraar en onderwijzer aan de lagere school daar.

In 1987 werd Wiel pastor in het verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht. In 2005 verhuisde hij vanwege chronische ziekte naar ons kloosterverzorgingshuis in Nijmegen Sint Jozef. Om beter verzorgd te kunnen worden is Wiel in 2011 opgenomen in het verzorgingshuis Joachim en Anna, waar hij na een liefdevolle verzorging is overleden.

Wiel heeft veel voor mensen betekend, vooral voor kwetsbare jonge mensen en ouderen. Zij zullen hem missen.

                   

Willy van 't Westeinde

Willy van t Westeinde

Op 25 november 2015 overleed in Oostburg Willy van 't Westeinde; hij werd 71 jaar.

 

Willy kwam in 1957 naar het broederjuvenaat in Sittard. Van 1960 tot 1962 bracht hij door in het noviciaat Maria Koningin in Helmond. Hij verliet de SCJ in 1966 vanuit het Juvenaat in Bergen op Zoom.

(Bericht van Pieter van Ruiten)

 

 

 

 

 

 

 

Pater Ben Niekus

Op zondag 18 oktober 2015 is overleden in Klooster Sint Jozef te Nijmegen onze medebroeder,

lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus,

Ben NiekusPater  BERNARDUS HUBERTUS MARIA NIEKUS SCJ

geboren op 3 november 1936 te Bussum,

geprofest op 8 september 1956 te Asten, priester gewijd op 23 maart 1963 te Nijmegen.

Ben was enig kind. Zijn ouders volgden zijn opleiding tot priester met grote belangstelling en zijn wijding was voor hen dan ook een heel bijzondere dag. Al tijdens zijn priesteropleiding was duidelijk dat Ben een bijzondere aandacht had voor toneel. In de loop der jaren kreeg hij contact en vriendschap met meerdere beroepsacteurs. Hij ging Nederlands studeren (diploma MO A in 1967) en werd docent aan het Sint Jans College in Den Haag. Hij was heel gezien als docent,  regisseur en bij de schoolliturgie.

Binnen de Congregatie was hij actief als redacteur van SCJ Contact. Vanaf 1991 was Ben pastoraal werkzaam op verschillende plaatsen in het Westland.

In 2008 verhuisde hij naar het SCJ-klooster in Nijmegen vanwege een verslechterende gezondheid. Daar heeft hij een toegewijde verzorging gekregen. Wij nemen nu afscheid van een cultureel begaafde medebroeder. 

 

Jan Lankreijer

Op 14 september 2015 is Jan Lankreijer uit Hilversum overleden. Jan was leerling van het Juvenaat H.Hart van 1954 tot 1957.

Frans Pletsers

Frans

Op 20 augustus jl. is ons mede-lid en bestuurslid van de Vereniging Frans Pletsers overleden op de leeftijd van 70 jaar.

Hij kwam op het Juvenaat in 1956. Na enkele jaren onderbrak hij zijn studie, maar na een jaar in de bouw (Duitsland) vatte hij zijn studie in Warnsveld weer op. In 1968 verliet hij de opleiding vanuit Nijmegen.

Vanaf ongeveer 1993 was hij bestuurslid van de Vereniging Oud-leerlingen SCJ.

De plechtige uitvaartmis is op 25 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk H.H. Petrus en Paulus op het Mgr. Vranckenplein te Wolder (Maastricht).