button-muziek

button-link

Victor Lankreijer

Op 31 juli 2015 is Victor Lankreijer uit Cadier en Keer overleden. Victor begon zijn studie in 1938 in Chistus Koning te Helmond en verliet de Congregatie in 1976 vanuit St. Gerlach in Heer (Maastricht).

Pater Piet Schakenraad

Op 31 juli 2015 is te Etten Leur overleden Pater PIET SCHAKENRAAD SCJ, medebroeder, broer, zwager, oom en de vriend van velen.

piet schakenraadPiet is geboren op 5 december 1943 in Den Dungen. Door zijn professie op 8 september 1964 te Asten trad hij toe tot de congregatie van de Priesters van het H. Hart. Op 4 juli 1971 werd hij tot priester gewijd  in de parochiekerk van Den Dungen door bisschop J. Bluijssen.

Piet was in hart en ziel een parochiepastor. Vier jaar heeft hij gewerkt in het bisdom Haarlem. Van 1979 tot 2011 in het bisdom Breda. Daar was hij gedurende 22 jaar pastor in “zijn” parochie: Prinsenbeek.

Als lid van onze congregatie heeft hij verschillende functies bekleed: rector, sinds 2003 lid van het provinciaal bestuur.         Van 2012 tot 2015 was hij provinciaal overste.

Vanwege zijn verdiensten, ook in de maatschappij, werd hij in 2004 koninklijk onderscheiden: lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In zijn familie was Piet een centrale figuur die meeleefde met vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen.

De laatste jaren van zijn leven heeft hij moeten strijden tegen een bedreigende ziekte. In vrede heeft hij zich toevertrouwd aan zijn Heer, de Heer van het leven.

 

Martin Pronk

Eerst nu is bij ons bekend geworden dat Martin Pronk uit Schagen op 5 mei 2014 is overleden. Martin begon zijn studie bij SCJ in 1954 op Christus Koning in Helmond. Hij verliet de congregatie in 1965 vanuit Liesbosch.

Martin was oprichter van het koor ‘Den RooieToon’ uit Schagen en medeoprichter van het  CASA-Koor (Culture in Another South Africa) uit Amsterdam. Zij zongen voornamelijk Zuid-Afrikaanse strijdliederen. Ze hebben vele uitvoeringen verzorgd met als hoogtepunt het optreden tijdens het bezoek van Mandela aan Nederland.

Als bijlage hierbij nog een “In Memoriam” uitgesproken door een oudlid van het CASA-Koor bij de afscheidsviering.

Jan van de Moosdijk

Op 16 juni 2015 is in Someren Jan van de Moosdijk overleden. Jan studeerde op Missiehuis Christus Koning te Helmond van 1946 tot 1949. Hij werd 82 jaar oud.

pater KOOS de RAAIJ

“Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof heb ik bewaard”

Op donderdag 26 maart 2015 is in het Verpleeghuis Joachim en Anna te Nijmegen van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart Pater JACOBUS CORNELIS MARIA DE RAAIJ SCJ

Koos de Raaij ScanGeboren op 17 augustus 1928 te Schiedam. Geprofest op 8 september 1949 te Asten. Priester gewijd op 18 december 1954 te Nijmegen

Koos is veel jaren werkzaam geweest in het onderwijs, als docent Klassieke Talen en later als rector van het Gymnasium Juvenaat H. Hart in Bergen op Zoom. Daarna heeft hij twaalf jaar deel uit gemaakt van het bestuur van zijn Congregatie.

Voor velen is hij een toegewijde pastor geweest: in de diaspora in Duitsland, dertig jaar lang in Hoogerheide. Religieuzen en gespreksgroepen heeft hij begeleid. Dit alles heel toegewijd en inspirerend.

Na zijn 75e jaar namen zijn krachten af en uiteindelijk moest Koos naar ons verzorgingshuis Sint Jozef in Nijmegen, waar hij heel dankbaar was voor de steeds toenemende zorg die hij nodig had.

 

 

 

 

 

 

Sjeng Voesten

Op 15 december 2014 is in zijn woonplaats Sevenum een van onze oudste mede-leden Sjeng (Jan) Voesten op 92-jarige leeftijd overleden.

voestenIn 1935 begon hij zijn studie op Christus Koning en verliet in 1939 Bergen op Zoom in de 4e klas. Hij maakte zijn gymnasiumopleiding af aan het Thomascollege in Venlo. Om aan de “arbeitseinsatz” te ontkomen dook hij onder. Tijdens een van zijn activiteiten in het verzet leerde hij zijn toekomstige vrouw Henny  kennen. Hij is 64 jaar met haar getrouwd. Na de oorlog was Jan ambtenaar van de gemeente Sevenum en was o.a. belast met volkshuisvesting. Hij beëindigde zijn carrière als hoofd Financiën. Hij was ook actief als bestuurslid van diverse verenigingen in Sevenum. Hij laat zijn vrouw Henny achter met drie zonen, een schoondochter en een kleindochter met haar partner.

In Loopmare 149 van oktober 2010 staat op blz. 4 een uitvoerig artikel over Sjeng Voesten