button-muziek

button-link

Rinus Braat

Op 12 november 2014 is in zijn woonplaats Roosendaal Rinus Braat overleden. Rinus heeft het Juvenaat in Bergen op Zoom bezocht van 1950 tot 1957. Hij verliet de SCJ in 1957 tijdens het noviciaatsjaar. Hij heeft gewerkt in het onderwijs als leraar geschiedenis en als rector van een middelbare school in Roosendaal. Hij was gehuwd en werd 76 jaar oud.

Thé van Berkel

Matthijs van Berkel

Op 8 november 2014 is Matthijs (Thé) van Berkel in zijn woonplaats Ammerzoden overleden. Hij werd 74 jaar. Matthijs studeerde op Christus Koning van 1952 tot 1954.

In zijn werkzame leven was hij actief in  de bouw. Bijna 50 jaar geleden trouwde hij met zijn vrouw Erna. Als echte vakman bouwde hij zijn eigen woning, waarin hij trots was op zijn gezin met drie zonen. Groot was het verdriet toen zijn oudste zoon op jeugdige leeftijd door een ongeval om het leven kwam. Ook voor een van zijn zonen bouwde hij een woning. Hij werd een lieve opa voor zijn 2 kleinkinderen. Na een langdurige slepende ziekte overleed hij en laat zijn vrouw, twee zonen en hun gezinnen achter.

 

 

  

 

 

 

Louis van de Burgt

Op zondag 14 september 2014 overleed te Deurne Louis van de Burgt.

louisSecretaris Leo van de Burgt, neef van de overledene, meldt hierover het volgende.
Louis begon zijn studie bij SCJ op Christus Koning in 1936. Na afronding van de studies op het Juvenaat koos hij in 1944 een andere weg.
Hij werkte een aantal jaren bij de belastingdienst in Helmond. Daarna gaf hij les aan de Levensschool de Peel in Deurne (een maatschappelijke vorming voor jeugdige arbeiders), waar hij ook een aantal jaren directeur was.
Zijn sociaal-maatschappelijke betrokkenheid gaf hij verder vorm door de invulling van diverse bestuursfuncties
niet alleen bij o.a. Parochiebestuur, Woonwagenwerk, Katholieke Ouderenbond en de Raad voor het Ouderenbeleid, maar ook bij verenigingen in de hobbysfeer.
62 Jaar geleden trouwde hij met Tonny van Nunen. Zij blijft achter met zijn twee dochters en hun echtgenoten, hun 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

pater THEO SANDERS SCJ

Tot onze diepe droefheid moeten wij u melden dat op zaterdag 6 september 2014 in het ziekenhuis te Breda van ons is heengegaan onze lieve broer, zwager, oom, onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse Provincie van de Priesters van het H. Hart  van Jezus

PATER  THEO SANDERS SCJ

geboren op 10 december 1939 te Zeelst  gem. Veldhoven

geprofest op 8 september 1962 te Asten,

priester gewijd op 29 maart 1969 te Breda.

Theo was vanaf 1970 werkzaam in Indonesië. Ten gevolge van lichamelijke beperking is hij in 1976 voorgoed teruggekeerd naar Nederland. Vanaf 1977 is hij werkzaam geweest als pastor in de parochie Made, daarna in de vredesparochie in Steenbergen en ten slotte vanaf 2005 in de parochie van Gilze. Aan een aangename vakantie in de Ardennen kwam onverwacht een einde door een ongelukkige val. Enkele operaties en een lange periode van herstel zou Theo door hebben moeten maken. Maar plotseling kwam een einde aan zijn leven.

 

Leo Goedhart

Op 13 augustus 2014 is Leo Goedhart uit Enkhuizen overleden. Op 18 augustus is hij begraven in Medenblijk. Hij studeerde vanaf 1947 in Bergen op Zoom en verliet de opleiding bij SCJ in 1954 vanuit het noviciaat.

Hij heeft zijn leven lang gewerkt in de verpleging, later vooral ouderenzorg en stervensbegeleiding.

Hij was een hartelijke en gastvrije familieman. Leo was ongehuwd.

Gerard ten Kroode

Op 19 juli 2014 is Gerard ten Kroode uit Oosterhout overleden, zo liet ons zijn echtgenote Lily weten. Gerard studeerde van 1950 tot 1956 achtereenvolgens in Christus Koning en het Juvenaat H. Hart.