button-muziek

button-link

pater THEO SANDERS SCJ

Tot onze diepe droefheid moeten wij u melden dat op zaterdag 6 september 2014 in het ziekenhuis te Breda van ons is heengegaan onze lieve broer, zwager, oom, onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse Provincie van de Priesters van het H. Hart  van Jezus

PATER  THEO SANDERS SCJ

geboren op 10 december 1939 te Zeelst  gem. Veldhoven

geprofest op 8 september 1962 te Asten,

priester gewijd op 29 maart 1969 te Breda.

Theo was vanaf 1970 werkzaam in Indonesië. Ten gevolge van lichamelijke beperking is hij in 1976 voorgoed teruggekeerd naar Nederland. Vanaf 1977 is hij werkzaam geweest als pastor in de parochie Made, daarna in de vredesparochie in Steenbergen en ten slotte vanaf 2005 in de parochie van Gilze. Aan een aangename vakantie in de Ardennen kwam onverwacht een einde door een ongelukkige val. Enkele operaties en een lange periode van herstel zou Theo door hebben moeten maken. Maar plotseling kwam een einde aan zijn leven.

 

Leo Goedhart

Op 13 augustus 2014 is Leo Goedhart uit Enkhuizen overleden. Op 18 augustus is hij begraven in Medenblijk. Hij studeerde vanaf 1947 in Bergen op Zoom en verliet de opleiding bij SCJ in 1954 vanuit het noviciaat.

Hij heeft zijn leven lang gewerkt in de verpleging, later vooral ouderenzorg en stervensbegeleiding.

Hij was een hartelijke en gastvrije familieman. Leo was ongehuwd.

Gerard ten Kroode

Op 19 juli 2014 is Gerard ten Kroode uit Oosterhout overleden, zo liet ons zijn echtgenote Lily weten. Gerard studeerde van 1950 tot 1956 achtereenvolgens in Christus Koning en het Juvenaat H. Hart.

Piet Heijligers

Op 28 juni 2014 is Piet Heijligers uit Breda overleden. Piet studeerde van 1950 tot 1953 aan het Juvenaat H. Hart in Bergen op Zoom

Pater Jo Meester

Op dinsdag 17 juni 2014 is in Zorgcentrum Sint Catharina te Bergen op Zoom van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart

image-4412261PATER JO MEESTER SCJ

Geboren op 1 november 1924 te Andijk

Geprofest op 8 september 1945 te Asten

Priester gewijd  op 20 juli 1952 te Nijmegen

Pater Jo Meester heeft het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Bergen op Zoom. Eerst als student en later als bewoner van het Juvenaat. Van 1958  tot 1984 was hij directeur van de sociale instelling “Ons Bergen”. Tot zijn overlijden was hij assistent van het pastorale team van de stad.

Zie ook http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/jo-meester-overleden-de-laatste-juvenaatpater-die-in-bergen-op-zoom-woonde-1.4412142

Gedenken wij pater Jo Meester in onze gebeden.

Wij nemen afscheid van pater Jo Meester in een plechtige Eucharistieviering op dinsdag 24 juni om 14.30 uur in de kerk van de H. Gertrudis, op de Markt in Bergen op Zoom. Daarna leggen wij hem te ruste  te midden van zijn overleden medebroeders op de RK Begraafplaats  Mastendreef 3 aldaar.

P.J.M. Schakenraad SCJ, Provinciaal Overste

Harrie Coppens

Harrie Coppens uit St. Oedenrode overleed op 17 mei 2014 onverwacht op 73-jarige leeftijd. Hij studeerde vanaf 1954 in het Juvenaat in Bergen op Zoom en nog een paar jaar in Liesbosch. Daarna werd hij leraar Engels. Na zijn pensionering deed hij heemkundig onderzoek naar het molenaarsgeslacht Coppens. 

De uitvaart is donderdag 22 mei a.s. om 11.00 uur in de Martinuskerk, Kerkplein 47 A in St-Oedenrode.