button-muziek

button-link

Leo Cambeen

Leo Cambeen

Leo Cambeen geboren op 27 juli 1927 te Oude-Tonge en overleden op 13 december 2022 te Nijmegen

Leo kwam uit een gezin met 9 kinderen.

In 1939 begon Leo aan zijn SCJ-opleiding op het Juvenaat te Bergen op Zoom.

Hij kende een gelukkige tijd in het seminarie, maar verliet deze opleiding kort voor de priesterwijding in 1953. Hij trouwde in 1956 in Lourdes met Jeannette Somers en samen kregen zij drie kinderen.

Hij werd onderwijzer en waarnemend hoofd op een basisschool op Goeree-Overflakkee. In 1964 werd hij leraar wis-, natuur- en scheikunde aan de Rijksscholengemeenschap in Venlo. Op school gaf hij niet alleen onderwijs maar nam tevens deel aan sociale activiteiten (koor, toneel, zeilkamp en simultaan schaken). Ook na de VUT bleef hij nauw betrokken bij de school.

Leo was een echte natuurliefhebber In zijn vrije tijd reisde hij graag, vooral naar Spanje, werkte aan elektronische apparatuur en loste wiskundige vraagstukken en cryptogrammen op. Middels deze uitdagingen hield hij zich mentaal en fysiek fit.

In 2015 brak er een zware tijd aan voor Leo toen bij zijn vrouw ALS werd vastgesteld. Hij was haar steun en toeverlaat tot ze in juli 2016 overleed. Leo bleef geheel zelfstandig wonen en leven. Middels de iPad onderhield hij vele sociale contacten waarbij hij zijn betrokkenheid naar anderen toonde, doorspekt met zijn typische droge humor.

Met zijn kleinkinderen heeft hij leuke momenten en activiteiten beleefd. Afgelopen juni heeft hij zijn achterkleinzoon mogen leren kennen.

Begin december werd hij in het ziekenhuis opgenomen en is in het bijzijn van zijn dochters aldaar overleden.

Jan Laan

Jan Laan

Jan Laan, geboren op 4 april 1938, is overleden op 84 jarige leeftijd op 20 oktober 2022 in Helmond.
Hij beëindigde zijn SCJ-studie in februari 1967, drie maanden voordat hij tot priester gewijd zou worden. Hij vervolgde zijn theologie studie aan de RK universiteit in Nijmegen.
Jan was getrouwd en had samen met zijn vrouw twee zonen.
Na zijn doctoraalstudie werd hij docent in Etten-Leur en in Eindhoven. Daarna was hij districtskathecheet in Gemert. Vervolgens was hij 12 ½ jaar pastoraal werker in Deurne. Zijn laatste functie was hoofd geestelijke begeleiding is een verpleeg- en verzorgingshuis in Zevenbergen.
Jan leed zijn laatste levensjaren aan de ziekte van Parkinson en had ernstige COPD.

Kees Veringmeier

Kees veringmeierKees Veringmeier is op 5 november 1944 geboren in Schiedam en is op 78 jarige leeftijd op 29 augustus 2022 overleden in Borne (Overijssel).
Kees is in 1957 op het Juvenaat te Bergen op Zoom begonnen aan zijn SCJ-opleiding, welke hij in 1965 beëindigde op het Noviciaat te Asten.
Nadien studeerde Kees aan de Sociale Academie te Den Haag en de Voortgezette Opleidingen te Nijmegen.
In de zeventiger jaren werkte Kees ook bij het R.M.O. (Raad voor Maatschappelijke Opbouw) te Nijmegen. Het R.M.O. zorgde voor betere samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van maatschappelijk opbouwwerk.

Door zijn vrijwilligerswerk bij het Sint Franciscus Liefdewerk (S.F.L.)  in Schiedam, waar pater J. van Kempen SCJ de directeur was, leerde Kees Corry Rost kennen. Zij trouwden samen en uit hun huwelijk zijn een zoon en dochter geboren en samen hebben zij 3 kleinkinderen.

Kees is als directeur van de landelijke Jeugdzorg in Den Haag werkzaam geweest en later in vele provincies. Hij heeft altijd zijn nek voor de jongeren uitgestoken, stond altijd voor hen paraat.
Hij is ook voorzitter van de NVSPH oftewel van de Nederlandse Vereniging van Sociaal Pedagogische Hulpverleners geweest.

Kees is actief geweest in de gemeenteraad van de gemeente Beuningen (Gelderland) en later in de Provinciale Staten van Gelderland.

Tot zijn afscheid op 06-01-2021 was Kees vicevoorzitter van het parochiebestuur van de Parochie H.H. Jacobus en Johannes.
Kees is vanaf 2002 tot zijn overlijden een deskundige en betrokken voorzitter geweest van de Uitvaartvereniging St. Barbara te Borne, waar altijd het belang van de vereniging en haar leden voorop stond.

Hij is 30 jaar lid van het zangkoor TCOV [ Twentse Christelijke Oratorium Vereniging] geweest, waarvan 12 jaar penningmeester.

Hij was altijd vrolijk en sociaal zeer betrokken en is na een kort ziekbed overleden.

Henk Braams

Henk BraamsHendrikus Johannes Maria Braams werd op 30 mei 1937 in Rotterdam geboren en overleed op 12 juni 2022 op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Puttershoek.

Als zesde van 10 kinderen, was Henk uitverkoren om in 1951 aan de SCJ-priesteropleiding op het Juvenaat te Bergen op Zoom te beginnen. In 1955 beëindigde hij die opleiding.

Henk heeft een prachtig leven gehad, waarin hij 58 jaar gelukkig getrouwd was met zijn vrouw Leny Braams - Stuijts. Samen kregen zij een dochter en een zoon en waren zij in het gelukkige bezit van 5 kleinkinderen waarvoor hij de leukst denkbare opa was.

Henk was een veelzijdig mens. Na een aantal banen in de logistiek bij verschillende bedrijven, bouwde hij zijn eigen succesvolle bedrijf op in Rotterdam op het gebied van verschepingen, douane-documentatie, overslag en opslag. Dit bedrijf heeft hij 25 jaar met plezier geleid.

Daarnaast schilderde hij zijn hele leven en hield van tuinieren in zijn tuin die een prachtige verzameling rozen bevatte.

Hij had dierbare herinneringen aan zijn tijd op het Juvenaat in Bergen op Zoom. Aangezien hij een ijzeren geheugen had voor belangrijke en onbelangrijke zaken in het leven, vertelde hij vaak over de dagelijkse rituelen, zijn studie, de studiegenoten en paters op het Juvenaat. 

Zijn dochter schreef “Mijn lieve vader was de beste vader die we ons hebben kunnen wensen; lief, geduldig, veelzijdig, creatief, begaan, vol humor en geliefd door allen die hij tegenkwam op zijn pad. Hartelijk dank voor het plezier wat hij steeds weer beleefde aan het lezen van Loopmare”.

Gerrit van der Meer

Gerrit van der MeerGerrit van der Meer is in 1927 geboren in Ilpendam en overleed op 18 februari 2022 in Bateau Bay (Australië).

In 1943 startte Gerrit zij SCJ-opleiding vanwege de oorlog in Aarle-Rixtel – een dependance van Missiehuis Christus Koning te Helmond – en beëindigde deze studie in 1952 vanuit Liesbosch.


Bij een bezoek aan een vriend (oud-studiegenoot) leerde hij diens aantrekkelijke en slimme zus , Riki , kennen. Hij trouwde later met Riki en zij stichtten samen een gezin van vier kinderen.

Gerrit genoot van een actief leven, reed motor, voetbalde en liep de Vierdaagse van Nijmegen. 

Nadat hij het leger als kapitein bij de Geneeskundige Troepen had verlaten, volgde hij een lerarenopleiding. Het lesgeven paste bij zijn liefde voor interactie met mensen en zijn drive om alles te begrijpen. Hij doceerde kunst, wiskunde, talen op het niveau van de lagere en middelbare school.
Hij verhuisde met zijn gezin naar Australië. Gaf daar les aan avondcolleges en voegde industriële kunst aan zijn portfolio toe.
Zijn levensmotto was :  “Ne Quid Nimis” oftwel “van niets te veel, alles met mate”. Trouw aan zijn levensmotto, na 94 jaar van goede gezondheid, geluk en dienstbaarheid, leek hij tevreden te zijn dat het genoeg  was.

Kees Smolders

Kees SmoldersKees Smolders is op 27 september 1936 geboren in Zevenbergen en op 23 oktober 2021 overleden in Voorschoten.
In 1948 is hij op het Juvenaat te Bergen op Zoom aan zijn scj-opleiding begonnen, welke hij in 1952 beëindigd heeft. Nadien heeft hij zijn gymnasiumopleiding elders afgemaakt.
In zijn werkzaam leven heeft hij als staffunctionaris gewerkt bij VNG oftewel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Hij was gehuwd geweest , had 2 kinderen en 3 kleinkinderen.

Als lid van het Laurentiuskoor is hij in 2019 voor zijn 50 jarig lidmaatschap onderscheiden met eremedaille goud + aanvullend insingne,

Tot mei 2021 was hij 3 ochtenden per week werkzaam als vrijwilliger op het Kerkelijk Bureau van de parochiekern H, Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten.