button-muziek

button-link

Theo Winnubst

Theo WinnubstTheo werd op 11 februari 1947 in Rotterdam geboren en overleed op 18 juli 2019 op 72 jarige leeftijd in Kaatsheuvel.
Op 12 jarige leeftijd vertrok hij in 1959 naar het Juvenaat te Bergen op Zoom om aan zijn SCJ-studie te beginnen, welke hij in 1965 beëindigde.

Mede namens het SVA-team en de directie van KPC Groep, schreef Tom Koot, projectleider SVA, het navolgende In Memoriam.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw stond Theo binnen KPC Groep aan de wieg van een project dat zou uitgroeien tot het landelijke bekende en gewaardeerde certificeringsprogramma Scholing Voor Arbeid (SVA). Een programma dat jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voorbereidt op werk en hun via certificerende werk- en leertrajecten kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Met hart en ziel zette Theo zich in voor jongeren van wie vaak werd en soms helaas nog wordt gedacht dat het vinden van een werkplek te hoog gegrepen is. Kenmerkend voor Theo waren zijn vasthoudendheid, zijn enorme betrokkenheid en ondernemerschap. Ook in de reacties van anderen op zijn dood komt dat telkens terug. Het moet Theo veel goed hebben gedaan dat de programma’s van SVA hun vruchten afwierpen en steeds meer jongeren kans zagen hun perspectieven te vergroten. 

Een aantal jaren geleden gaf Theo een interview met het Vakblad Groen Onderwijs. Dit naar aanleiding van de introductie van nieuwe leertrajecten. Het was Theo ten voeten uit. Hij vertelde onder meer: “Jongeren die hun schouders rechten en die zich bewust zijn van wat ze kunnen en dat dit betekenis heeft. Dáár gaat het om.”

Ook na zijn pensionering bleef hij zich, samen met zijn vrouw May, inspannen voor  het examenbureau SVA. Op 11 juni was Theo nog actief als examinator. Zijn overlijden, enkele dagen na het verlies van zijn geliefde May, heeft ook ons diep geraakt.

Theo, bedankt voor alles wat je voor SVA hebt betekend. Wij en de collega-examinatoren zullen je enorm missen. En met ons vele scholen, organisaties en platforms die zich inspannen voor jongeren in het VSO en Praktijkonderwijs.

Met jouw gedachtengoed en de vele dierbare herinneringen aan jou blijf je in ons midden.

Joke Janssen - van der Ster

Joke JanssenOp 29 februari 2020 is op 75-jarige leeftijd in Breda Joke Janssen - van der Ster overleden.
Joke was de weduwe van ons overleden lid Koos Janssen, maar zij wilde ook als lid steeds met onze vereniging verbonden zijn.
Joke was moeder van 1 zoon en 2 dochters en de oma van 6 kleinkinderen.

Zij was een zelfstandige vrouw die zeer gewaardeerd werd als fanatieke vrijwilligster van het Brakkenfestival te Breda. Dat is een grootschalig evenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, wat altijd gehouden wordt in de eerste week van de basisschoolvakantie.

 

 

 

 

 

pater Toon Santegoeds SCJ

Santegoeds ToonToon Santegoeds werd op 11 januari 1929 in Asten geboren en overleed op 30 april 2020 in het Park Zuiderhout te Teteringen in de leeftijd van 91 jaar.

In 1942 begon hij aan zijn SCJ-opleiding op het Missiehuis Christus Koning te Helmond. Hij werd op 08 september 1952 in Asten geprofest en op 21 juli 1957 ontving hij zijn priesterwijding te Nijmegen.

In het overlijdensbericht van pater J.F. de Rooij SCJ, provinciaal overste werd het navolgende over pater Toon Santegoeds weergegeven:
Wie aan Toon denkt ziet ook een grote verzameling boeken en foto’s. Hij had een studieuze aanleg, zijn leven lang. Maar de vergaarde kennis gebruikte hij ook voor zijn werk: als docent en pastor. Nadat hij een jaar les gegeven had in filosofie in Liesbosch vertrok hij in 1959 naar Canada. Hij werd in 1962 lid van de Frans-Canadese provincie (tot 1985). Hij volgde daar vele universitaire cursussen om les te kunnen geven bij de priesteropleiding en op scholen. Daarnaast deed hij pastoraal werk. In 1985 keerde Toon terug naar Nederland (mede vanwege zijn gezondheid). Hij oriënteerde zich in de Nederlandse pastoraal in onze parochie in Made, waar hij gewaardeerd tien jaar gewerkt heeft. Vanaf 1995 tot 2016 woonde en werkte Toon in Zuid Limburg. Als pastor in zorgcentra in Maastricht en Margraten en als contactman die de zorg had voor medebroeders in die streek. In 2016 nam Toon zijn intrek in ons klooster in Asten. Twee jaar later ging hij met zijn huisgenoten naar Teteringen. Hij betreurde het dat hij steeds meer van zijn werk en van zijn bibliotheek moest achterlaten. Maar hij kon terugkijken op een leven van grote inzet.
Pater Toon Santegoeds was ook een zeer trouwe bezoeker van onze Contactdagen, welke hij op 21 september 2019 in Nijmegen nog bezocht heeft. Nu maakte hij de foto’s met behulp van een moderne mobiele telefoon.

Er wordt in besloten kring afscheid van pater Toon Santegoeds genomen op maandag 4 mei 2020 om 12:00 uur op de begraafplaats Zuylen, Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda.

Cor van der Velden

Cor van der Velden Cor werd op 12 november 1942 in Volkel geboren en overleed op 24 februari 2020 in de leeftijd van 77 jaren in hospice De Cocon te St. Anthonis.
Cor was het tweede kind van een gezin van vijf kinderen, te weten een dochter en vier zonen.
Hij speelde als klein kind al “pastoorke”, werd misdienaar en begon in 1956 zijn SCJ-opleiding op het Missiehuis Christus Koning , welke hij daar in 1960 beëindigde.
Hij ging daarna verder studeren bij de Kruisheren in St. Agatha. Hij heeft tijdens zijn studie bij de kruisheren op vele plaatsen gewoond, doch koos op een bepaald moment een bestaan buiten het spirituele leven.

Hij ging in Schoonhoven verder in de zorg, doch na zijn verhuizing naar Deventer koos Cor  voor werk in de ICT. Samen met 2 vrienden publiceerde hij “Basisopleiding tekstverwerking WordPerfect 5.0 en 5.1”, een handleiding voor het leren omgaan met dit tekstverwerkings-programma.

Hij heeft zeer veel reizen gemaakt , de laatste jaren vooral naar Grand Canaria .
Uiteindelijk ging hij weer wonen in de buurt van zijn familie, in Uden.

Cor was een vast bezoeker van de jaarlijkse Contactdagen, welke hij nog op 21 september 2019 in Nijmegen bijwoonde.

Zijn afscheidviering , waar veel leden aanwezig waren , was op maandag 2 maart jl. in de Kruisherenkapel in Uden.

 

Theo Toonen

Theo ToonenTheo Toonen uit Afferden (L) is op 74 jarige leeftijd op 14 augustus 2019 overleden.

Theo begon in 1956 zijn SCJ-studie op het Missiehuis Christus Koning te Helmond en beëindigde deze in 1964 op het Juvenaat te Bergen op Zoom.

Theo trouwde met Elly Franssen en uit hun huwelijk werden twee dochters geboren.
Samen begonnen zij in Afferden het boekhoudkantoor “Toonen Administratie & Fiscaaladviesbureau”.

De grote passie van Theo was het zingen in het Grensland Mannenkoor, waarvoor hij op 22 oktober 2016 gehuldigd werd met een zilveren draagspeld vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap.

Bart van der Aa

Op 19 mei 2019 is Bart in 's-Hertogenbosch overleden en de uitvaartdienst heeft plaats gevonden op 24 mei 2019 vanuit de St. Lambertuskerk te Rosmalen.

Bart is in 1940 op het Juvenaat in Bergen op Zoom gestart met zijn SCJ-studie. Tijdens de oorlogsjaren heeft hij tijdelijk zijn studie voortgezet op het Missiehuis Christus Koning te Helmond en heeft deze later in 1947 beëindigd vanuit het Juvenaat te Bergen op Zoom.