button-muziek

button-link

Pater Jan van Berkel SCJ

jan van Berkel

Jan van Berkel is geboren op 13 oktober 1929 te Eerde en overleed op 10 januari 2021 te Gemert.
Jan volgde het klein-seminarie bij de Norbertijnen in Heeswijk (1943-1949). Daarna maakte hij in 1950 de overstap naar het groot seminarie in Liesbosch en werd in 1956 in Nijmegen tot priester gewijd.
Zijn eerste benoeming als priester was studie Duits en leraar in Christus Koning in Helmond (1956-1967). Toen dat seminarie werd gesloten, werd Jan econoom in het Juvenaat te Bergen op Zoom. Hij voelde toch meer voor het pastoraat en begon een lange periode van toegewijde pastorale zorg. In de parochie van Made (1973-1985) en daarna tot 1994 als ziekenhuispastor in het Elkerliekziekenhuis te Helmond; hij ging toen wonen in Bakel.

Jan behield zijn voorliefde voor de Duitse taal: hij had veel pastorale contacten met zusters in Duitsland. Ook in de Nederlandse en Vlaamse provincie van SCJ had hij functies: als rector van de regionale communiteit Helmond (1995-2004), en ruim 15 jaar als lid van de Financiële Commissie.

Jarenlang leefde hij mee met de communiteit van Asten. Toch voelde hij zich het liefst “thuis” in Bakel, ook dicht bij leden van zijn familie. Eind 2020 verhuisde Jan naar Gemert om daar betere verzorging te krijgen. Daar heeft hij maar korte tijd gebruik van kunnen maken. Als een zeer beminnelijk lid van onze vereniging bezocht hij vaak de jaarlijkse contactdagen.

Jac Kunen

Jac KunenJPGJac Kunen werd geboren op 8 april 1938 in Breda en overleed 15 oktober 2020 in Apeldoorn.

Na de lagere school gaat hij in 1950 naar het Juvenaat in Bergen op Zoom. Na een aantal maanden noviciaat in Asten wordt hij in 1957 naar huis gezonden.

De kiemen, die zijn gelegd in liturgie, geschiedenis, talen, cultuur én muziek in het bijzonder, komen tot bloei in zijn latere leven.

Dankzij de directeur van de kweekschool pakt Jac de studie verder op en gaat hij het onderwijs in, een plek waar hij zich thuis voelt.

Ook  studeert hij in de avonduren koordirectie aan het conservatorium.

Als muziekconsulent in Apeldoorn en later stafmedewerker bij de Culturele Raad Overrijssel wilt hij kinderen en jonge mensen enthousiasmeren voor muziek en kunst en beginnend talent ondersteunen. Aan het einde van zijn werkzame leven en na zijn pensioen geeft hij met veel plezier cursussen over muziek .

Zijn hele leven is hij betrokken bij de liturgie in verschillende parochies en dirigeert hij menig kerkkoor.

Jac is in 1964 getrouwd met Anne-Marie, zij kregen 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Na  een afnemende gezondheid door een nierziekte, is hij na een korte ziekenhuisopname door een val op 82 jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw overleden.

Harrie Arts

Harrie ArtsHarrie Arts werd geboren in 1936 in Wanroij en overleed op 17 augustus 2020 in Nijmegen.

Na zijn lagere schooltijd, (in de oorlog waren er weinig lessen) ging hij in 1948 naar “Christus Koning” in Helmond. Daarna volgde hij in Bergen op Zoom de laatste klassen van het gymnasium en tot slot vertrok hij naar Asten voor het noviciaat. In 1959 koos hij toch een andere richting

Hij kreeg werk op de afdeling inschrijving voor studenten op de Universiteit Nijmegen. Daarnaast volgde hij cursussen boekhouden en economie en kwam op de afdeling accountancy van de Universiteit terecht. Daar werkte hij tot zijn pensioen. Met zijn kennis voor cijfers was hij lange tijd penningmeester en lid van de financiële commissie van de parochie in Nijmegen.

Harrie is getrouwd in 1966 en in de loop der jaren werden er 5 zonen geboren. Voor zijn kinderen en de 10 kleinkinderen was hij een altijd klaarstaande vader en opa. Zijn gezondheid was goed tot het laatste half jaar toen er kanker bij hem werd geconstateerd. Hij werd 84 jaar.

Peter John Tilburg

Op 2 april 2019 is Peter John Tilburg in de leeftijd van 94 jaar in zijn woonplaats Stratford Ontario Canada overleden.

Peter begon zijn SCJ-studie in 1938 op het Missiehuis Christus Koning te Helmond en verliet SCJ in 1953.

Henk van Sonsbeek

Henk van Sonsbeek 002Henk werd op 21 december 1941 in Best geboren en overleed op 3 juli 2020  op 78 jarige leeftijd in Veldhoven.

Op 13 jarige leeftijd begon hij in 1955 aan zijn SCJ-opleiding op het Missiehuis Christus Koning te Helmond en beëindigde deze aldaar in 1959. Henk omschreef zijn tijd op Christus Koning als de mooiste jaren van zijn jeugd en was zeer betrokken bij de Vereniging Oud-Leerlingen SCJ. De Contactdagen werden vaak door hem bezocht.

Henk is gaan werken bij Bata te Best op de financiële afdeling en na 4 jaren heeft hij de overstap gemaakt naar Philips op de afdeling Service. Hier kon hij zijn talenkennis - de vele talen die hij na Christus Koning is gaan studeren -  zeer goed gebruiken.

Op 28 december 1967 trouwde hij met Elly en zij werden de ouders van Monique en Hans en werden de grootouders van 5 kleinkinderen.

Henk was in zijn vrije tijd werkzaam bij Stichting Tremele te Dreumel. De doelstelling van de Stichting was om de geschiedenis van het dorp Dreumel onder de aandacht te brengen en evenzo het doen van (historisch) onderzoek in de archieven. Henk heeft voor de Stichting veel betekend: hij maakte gebruik van zijn grote talenkennis om oude documenten te vertalen en daarnaast verrichtte hij op afstand allerlei onderzoeken.

Jaap van Duinen

Jaap van DuinenOp 4 juni 2020 is Jaap van Duinen (1937 - 2020) overleden. 

Jaap is als kleine jongen zijn studie bij SCJ in 1950 begonnen bij het missiehuis Christus Koning in Helmond. Na de studie aan het kleinseminarie heeft hij onder andere de hogere studies Filosofie en Theologie gevolgd. Ook heeft hij een praktijkjaar gehad. Daarna heeft hij de studie in 1965 te Nijmegen beëindigd en is in Rotterdam gaan werken als maatschappelijk werker bij een clubhuis van het S.F.L. Gelijktijdig deed hij een studie aan de Sociale Academie in Den Haag. 

Daarna volgde een lange loopbaan in het welzijnswerk. Belangstelling voor de medemens stond daarbij altijd voorop. Vanuit Rotterdam is hij verhuisd naar Nieuwerkerk aan den IJssel  en daar is hij zijn verdere leven blijven wonen. Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere voor parochie en dekenaat. De cursussen voor parochianen ‘Drempelvrees’ en ‘Te rade gaan’ kwamen in de mode en daar heeft hij er vele van gegeven. En later de cursus ‘Pastoriale school’.

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen gekregen en vier kleinkinderen. Op 4 juni 2020 is hij thuis overleden, na een lang leven vol dienstbaarheid aan kerk en samenleving.