button-fotoalbums

button-muziek

button-link

Henk van Sonsbeek

Henk van Sonsbeek 002Henk werd op 21 december 1941 in Best geboren en overleed op 3 juli 2020  op 78 jarige leeftijd in Veldhoven.

Op 13 jarige leeftijd begon hij in 1955 aan zijn SCJ-opleiding op het Missiehuis Christus Koning te Helmond en beëindigde deze aldaar in 1959. Henk omschreef zijn tijd op Christus Koning als de mooiste jaren van zijn jeugd en was zeer betrokken bij de Vereniging Oud-Leerlingen SCJ. De Contactdagen werden vaak door hem bezocht.

Henk is gaan werken bij Bata te Best op de financiële afdeling en na 4 jaren heeft hij de overstap gemaakt naar Philips op de afdeling Service. Hier kon hij zijn talenkennis - de vele talen die hij na Christus Koning is gaan studeren -  zeer goed gebruiken.

Op 28 december 1967 trouwde hij met Elly en zij werden de ouders van Monique en Hans en werden de grootouders van 5 kleinkinderen.

Henk was in zijn vrije tijd werkzaam bij Stichting Tremele te Dreumel. De doelstelling van de Stichting was om de geschiedenis van het dorp Dreumel onder de aandacht te brengen en evenzo het doen van (historisch) onderzoek in de archieven. Henk heeft voor de Stichting veel betekend: hij maakte gebruik van zijn grote talenkennis om oude documenten te vertalen en daarnaast verrichtte hij op afstand allerlei onderzoeken.

Jaap van Duinen

Jaap van DuinenOp 4 juni 2020 is Jaap van Duinen (1937 - 2020) overleden. 

Jaap is als kleine jongen zijn studie bij SCJ in 1950 begonnen bij het missiehuis Christus Koning in Helmond. Na de studie aan het kleinseminarie heeft hij onder andere de hogere studies Filosofie en Theologie gevolgd. Ook heeft hij een praktijkjaar gehad. Daarna heeft hij de studie in 1965 te Nijmegen beëindigd en is in Rotterdam gaan werken als maatschappelijk werker bij een clubhuis van het S.F.L. Gelijktijdig deed hij een studie aan de Sociale Academie in Den Haag. 

Daarna volgde een lange loopbaan in het welzijnswerk. Belangstelling voor de medemens stond daarbij altijd voorop. Vanuit Rotterdam is hij verhuisd naar Nieuwerkerk aan den IJssel  en daar is hij zijn verdere leven blijven wonen. Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere voor parochie en dekenaat. De cursussen voor parochianen ‘Drempelvrees’ en ‘Te rade gaan’ kwamen in de mode en daar heeft hij er vele van gegeven. En later de cursus ‘Pastoriale school’.

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen gekregen en vier kleinkinderen. Op 4 juni 2020 is hij thuis overleden, na een lang leven vol dienstbaarheid aan kerk en samenleving.

Jan van Sleuwen

Jan van Sleuwen is op 06 februari 2020 in de leeftijd van 78 jaren overleden.

Zijn echtgenote Nelly , met wie hij 2 dochters kreeg , is 5 dagen later op 11 februari 2020 overleden.

Jan heeft gestudeerd op het Missiehuis Christus Koning van 1954 tot 1958.

Theo Winnubst

Theo WinnubstTheo werd op 11 februari 1947 in Rotterdam geboren en overleed op 18 juli 2019 op 72 jarige leeftijd in Kaatsheuvel.
Op 12 jarige leeftijd vertrok hij in 1959 naar het Juvenaat te Bergen op Zoom om aan zijn SCJ-studie te beginnen, welke hij in 1965 beëindigde.

Mede namens het SVA-team en de directie van KPC Groep, schreef Tom Koot, projectleider SVA, het navolgende In Memoriam.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw stond Theo binnen KPC Groep aan de wieg van een project dat zou uitgroeien tot het landelijke bekende en gewaardeerde certificeringsprogramma Scholing Voor Arbeid (SVA). Een programma dat jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voorbereidt op werk en hun via certificerende werk- en leertrajecten kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Met hart en ziel zette Theo zich in voor jongeren van wie vaak werd en soms helaas nog wordt gedacht dat het vinden van een werkplek te hoog gegrepen is. Kenmerkend voor Theo waren zijn vasthoudendheid, zijn enorme betrokkenheid en ondernemerschap. Ook in de reacties van anderen op zijn dood komt dat telkens terug. Het moet Theo veel goed hebben gedaan dat de programma’s van SVA hun vruchten afwierpen en steeds meer jongeren kans zagen hun perspectieven te vergroten. 

Een aantal jaren geleden gaf Theo een interview met het Vakblad Groen Onderwijs. Dit naar aanleiding van de introductie van nieuwe leertrajecten. Het was Theo ten voeten uit. Hij vertelde onder meer: “Jongeren die hun schouders rechten en die zich bewust zijn van wat ze kunnen en dat dit betekenis heeft. Dáár gaat het om.”

Ook na zijn pensionering bleef hij zich, samen met zijn vrouw May, inspannen voor  het examenbureau SVA. Op 11 juni was Theo nog actief als examinator. Zijn overlijden, enkele dagen na het verlies van zijn geliefde May, heeft ook ons diep geraakt.

Theo, bedankt voor alles wat je voor SVA hebt betekend. Wij en de collega-examinatoren zullen je enorm missen. En met ons vele scholen, organisaties en platforms die zich inspannen voor jongeren in het VSO en Praktijkonderwijs.

Met jouw gedachtengoed en de vele dierbare herinneringen aan jou blijf je in ons midden.

Joke Janssen - van der Ster

Joke JanssenOp 29 februari 2020 is op 75-jarige leeftijd in Breda Joke Janssen - van der Ster overleden.
Joke was de weduwe van ons overleden lid Koos Janssen, maar zij wilde ook als lid steeds met onze vereniging verbonden zijn.
Joke was moeder van 1 zoon en 2 dochters en de oma van 6 kleinkinderen.

Zij was een zelfstandige vrouw die zeer gewaardeerd werd als fanatieke vrijwilligster van het Brakkenfestival te Breda. Dat is een grootschalig evenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, wat altijd gehouden wordt in de eerste week van de basisschoolvakantie.

 

 

 

 

 

pater Toon Santegoeds SCJ

Santegoeds ToonToon Santegoeds werd op 11 januari 1929 in Asten geboren en overleed op 30 april 2020 in het Park Zuiderhout te Teteringen in de leeftijd van 91 jaar.

In 1942 begon hij aan zijn SCJ-opleiding op het Missiehuis Christus Koning te Helmond. Hij werd op 08 september 1952 in Asten geprofest en op 21 juli 1957 ontving hij zijn priesterwijding te Nijmegen.

In het overlijdensbericht van pater J.F. de Rooij SCJ, provinciaal overste werd het navolgende over pater Toon Santegoeds weergegeven:
Wie aan Toon denkt ziet ook een grote verzameling boeken en foto’s. Hij had een studieuze aanleg, zijn leven lang. Maar de vergaarde kennis gebruikte hij ook voor zijn werk: als docent en pastor. Nadat hij een jaar les gegeven had in filosofie in Liesbosch vertrok hij in 1959 naar Canada. Hij werd in 1962 lid van de Frans-Canadese provincie (tot 1985). Hij volgde daar vele universitaire cursussen om les te kunnen geven bij de priesteropleiding en op scholen. Daarnaast deed hij pastoraal werk. In 1985 keerde Toon terug naar Nederland (mede vanwege zijn gezondheid). Hij oriënteerde zich in de Nederlandse pastoraal in onze parochie in Made, waar hij gewaardeerd tien jaar gewerkt heeft. Vanaf 1995 tot 2016 woonde en werkte Toon in Zuid Limburg. Als pastor in zorgcentra in Maastricht en Margraten en als contactman die de zorg had voor medebroeders in die streek. In 2016 nam Toon zijn intrek in ons klooster in Asten. Twee jaar later ging hij met zijn huisgenoten naar Teteringen. Hij betreurde het dat hij steeds meer van zijn werk en van zijn bibliotheek moest achterlaten. Maar hij kon terugkijken op een leven van grote inzet.
Pater Toon Santegoeds was ook een zeer trouwe bezoeker van onze Contactdagen, welke hij op 21 september 2019 in Nijmegen nog bezocht heeft. Nu maakte hij de foto’s met behulp van een moderne mobiele telefoon.

Er wordt in besloten kring afscheid van pater Toon Santegoeds genomen op maandag 4 mei 2020 om 12:00 uur op de begraafplaats Zuylen, Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda.