button-muziek

button-link

Thom van Zanten

Thom van ZantenOMI

Thom werd geboren op 12 augustus 1940 in Aalsmeer, groeide op in het nabijgelegen Kuddelstaart en bezocht daar de lagere school. Zijn leven in het gezin met zes andere broers en zussen was katholiek: hij was actief als misdienaar en behoorde in het jeugdwerk van de gemeenschap tot de CAJ (Catholic Workers Youth) en de KAB. "Op dat moment werd de eerste steen gelegd", aldus Thom.

In 1953 ging Thom naar het Juvenaat in Bergen op Zoom, welke hij in 1955 weer verliet.

Na zijn middelbare schoolopleiding ging hij werken op de administratie van de Aalsmeerder Bloemenveiling en bleef hij zich als commercieel correspondent in de avondschool opleiden, omdat vreemde talen zoals Duits, Frans en Engels bij hem pasten.

Was het toeval of 'een hint van God' dat hij in een krant een advertentie vond van de Congregatie van de Oblaten, die rekruteren voor 'late roepingen' voor het priesterlijke beroep? Hij stelde zichzelf voor aan de congregatie Regina Pacis in 1958 en werd aanvaard en voltooide zijn priesteropleiding aan het klein seminarie in Duiven.

Dit werd gevolgd door de theologische studies in België, waar zijn kennis van de vreemde talen gunstig was, omdat hij studeerde in het Vlaamse deel en een stage voltooide in Franstalig Brussel.Na een jaar Nijmegen en een jaar Utrecht, werd hij op 17 mei 1969 tot priester gewijd in de St. Pauluskerk in Capelle aan de IJssel.

Na eerst als aalmoezenier in Rotterdam gewerkt te hebben, ging hij naar Siegen [Duitsland]  als onderdeel van 'European Priestly Aid', waar hij een zieke priester ging vervangen.

In 1972 kreeg hij zijn eerste eigen parochie, een plaats met 15000 inwoners.  Vervolgens was hij 20 jaar pastor in Trier. "Een fijne tijd," zei de Thom, die ook plaatsvervangend deken van de dekenaat Trier-Nord was. In 1991 werd hij pastor in Issum-Sevelen. Hij ging met pensioen in 2001 en woonde aanvankelijk in het klooster Aspel en vervolgens in Rees-Haldern Hij hielp daar en in Rees-Millingen in de pastorale zorg.
Thom was een zeer geliefd en gepassioneerde voorganger, dit vanwege zijn kalme, oprechte karakter, maar vooral omdat hij midden tussen de mensen stond.

Op 4 juni 2018 stief Thom in de leeftijd van 77 jaar.

Leo Le Large

Leo Le Large fotoOp 22 mei 2018 is Leo Le Large uit Geldrop op 84-jarige leeftijd overleden.

Leo studeerde van 1953 tot 1962 achtereenvolgens in Asten en Nijmegen.

Esther Le Large, dochter van Leo, schreef onderstaand levensverhaal:

Leo Le Large werd op 31-10-1933 in Den Haag geboren. Eens zat hij bij zijn vader in de auto. Hij tuurde uit het raam en realiseerde zich dat hij iets zinvols met zijn leven moest doen. Hij koos voor de congregatie Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ) vanwege de maatschappelijke betrokkenheid.

In 1974 trouwde Leo maar hij was priester in eeuwigheid. De liefde voor zijn naasten, kunst, cultuur, theologie, wijsbegeerte en de SCJ bleef hij uitdragen.

Zijn gelukkige huwelijk heeft zijn verbinding met de kerk niet verminderd. Leo schreef kritische artikelen, schilderde talloze kerken, doceerde levensbeschouwing, gaf cultuurhistorische rondleidingen en bestudeerde hedendaagse theologische denkers. Zijn kinderen werden progressief opgevoed en tot zijn laatste levensdagen nam hij mensen mee in zijn vrijzinnige nieuwsgierigheid naar alles wat het leven toont en het hiernamaals verhult.

Ton Konings

Op 31 maart 2018 is Ton Konings uit Haelen (L.) overleden. Hij werd 90 jaar.

Konings Ton

Ton begon zijn SCJ-studie op 18 jarige leeftijd in 1946 aan het Juvenaat te Bergen op Zoom en beëindigde deze in 1956 vanuit Liesbosch.
Ton was zeer geïnteresseerd in het poppengebeuren en stelde veel belang in het idee van poppenkastvoorstellingen ten bate van de Missie.

Het is aan Ton te danken dat het Missie-Poppenkastgebeuren in Liesbosch - onder de naam Missie POP – werd voortgezet.

Na zijn vertrek uit Liesbosch werkte hij korte tijd voor de KRO-gids en ging pedagogiek studeren in Utrecht. Door zijn poppenspel kwam hij in aanraking met het vormingswerk: hij werkte bij een Mater Amabilisschool, enkele bedrijfsscholen en volkshogescholen en kweekscholen. Hij werd de grondlegger van het vak “drama” en de opleiding voor dit vak; was betrokken bij de leerplanontwikkeling van dans, mime en drama, oprichter van de beroepsvereniging van Dramadocenten, lid van de visitatiecommissie voor dit vak. Ook doceerde hij dit vak enkele jaren aan het grootseminarie in Valkenburg.

Na zijn pensioen was hij nog 10 jaren actief bij het Katholiek Pedagogisch Centrum in Den Bosch. Daarnaast was hij coach en verzorgde presentatietrainingen.

Hij was getrouwd met Thea, had 2 kinderen (zijn dochter is werkzaam in de kunsteducatie) en 4 kleinkinderen.

 

Albert Weijers

Op 23 maart 2018 is Albert Weijers overleden te Rotterdam. Hij werd 89 jaar.

Albert WeijersAlbert begon in 1945 zijn priesteropleiding aan het Juvenaat H. Hart te Bergen op Zoom. In 1951 verliet hij na bijna een jaar het noviciaat te Asten en begon aan de universiteit in Nijmegen een studie Duits, die hij al in het eerste jaar moest afbreken vanwege dienstplicht. Hij had ondertussen verkering (met een zus van Henk en Ton Spring in ’t Velt) en een studie zat er toen niet in. Hij vond werk als corrector, eerst twee jaar bij Organon in Oss, daarna acht jaar bij een drukkerij aldaar.

In de avonduren studeerde hij schriftelijk Duits en haalde de akte MO-A, waardoor hij in 1964 leraar kon worden op het lyceum “Maria Virgo” in Rotterdam.

Na een studie voor de akte MO-B was hij in 1968 volledig bevoegd en werd in 1974 conrector van het uit enkele fusies ontstane Emmauscollege en bleef daar tot zijn VUT in 1988. De eerste jaren daarvan gebruikte hij om alsnog in Leiden zijn doctoraal Duits te behalen.
Albert was getrouwd met Truus, heeft 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Jarenlang was hij nog actief als bestuurder van dekenaat en parochie en is zeer lange tijd ook corrector van de Loopmare geweest.

De kerkelijke uitvaart voor Albert wordt gehouden op dinsdag 3 april 2018 om 13.00 uur in de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25 te Rotterdam.

Kees de Kock

Op 3 januari 2018 is Kees de Kock overleden; hij woonde in Bergen op Zoom en werd 81 jaar. Kees studeede van 1951 tot 1952 aan het Juvenaat H. Hart.

Martien Moor

Op 25 augustus 2017 is op 69 jarige leeftijd Martien Moor overleden.

Martien Moor

Martien is in 1959 begonnen op het Juvenaat te Bergen op Zoom, vandaar uit is hij 1960 gestart op het St. Gerlach te Heer, waar hij leerde voor schilder.

In 1966 is hij geprofest in het Broedernoviciaat Maria Koningin te Helmond.Vandaaruit is hij overgeplaatst naar Liesbosch, waar hij de functie van kok vervulde.

In 1970 is hij begonnen in Huize Dehon te Nijmegen, een doorgangshuis voor voogdij jongeren. Hier behaade hij de studie Kinderbescherming A en B. In 1975 is hij begonnen op het schippersinternaat St. Nicolaas te Nijmegen, totdat dit gebouw in 1979 gesloten werd.

Daarna is hij gaan weken bij het KSCC te Nijmegen, zijnde de Landelijke R.K.Parochie Binnenvaart, Circus en Kermis en het Landelijk Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de binnenvaart.

De laatste jaren heeft hij gewerkt bij de Kesler Stichting in Den Haag voor de dak- en thuislozen.

In 1992 is hij uitgetreden.

Martien's  leven heeft in dienst gestaan voor anderen, vooral heeft hij gewerkt met kansarme groepen in de samenleving en het begeleiden van jonge mensen op weg naar volwassenheid.

Maar ook de ouderen werden door hem niet vergeten. Hij leidde het dienstencentrum, waar voor varenden en niet-varenden maandelijkse activiteiten werden georganiseerd.