button-muziek

button-link

Toon Holtappels

Toon HoltappelsOp 24 juni 2017 is Toon (Anton) Holtappels in zijn appartement in Kerkdriel overleden.
Toon begon zijn SCJ-opleiding in 1946 op het Missiehuis Christus Koning te Helmond en beëindigde deze opleiding in 1954 vanuit het noviciaat in Asten.

Na zijn PABO-opleiding aan de Fontys te ‘s-Hertogenbosch was hij drie jaar onderwijzer in Engelen. In september 1962 werd Toon hoofd van de Odradaschool in Alem, hij bleef dat tot aan zijn pensionering in 1988.

Naast het onderwijs hield hij zich met diverse maatschappelijke taken bezig. Zijn grote hobby was muziek. Geen wonder dan ook dat hij in 1965 in het kleine dorp aan de Maas een jeugdfanfare oprichtte. Deze groeide in de loop der jaren uit tot de zeer succesvolle Fanfare Alem. Hij was daarvan 37 jaar voorzitter en zette zich daarbij o.a. in voor de uitwisselingen met de Zwitserse Musikverein Lenk. 

Daarnaast was Toon maar liefst 55 jaar dirigent van het plaatselijke kerkkoor en de drijvende kracht achter jongerenkoor ‘Horizon’ met leden uit Alem, Kerkdriel, Velddriel en Rossum. Ook stond de doener aan de wieg van een kinderkoor en trad hij incidenteel op als dirigent van het gelegenheidskoor van de KBO afdeling Maasdriel. 
In de jaren zestig legde Toon als voorzitter van v.v. Alem het fundament voor de voetbalvereniging Alem.

Naast een hoge pauselijke onderscheiding viel hem onder meer de eer te beurt om de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en een huldeblijk van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) te ontvangen. 

Toon stond in Alem bekend als een inspirerende, gemoedelijke en enthousiaste man. Een man, die door zijn daden en zijn doen velen tot steun is geweest.

Rein van Leeuwen SCJ

Op 25 juli 2018 is in Montréal (Canada) pater Rein van Leeuwen op 89 jarige leeftijd overleden.
Leeuwen van Rein SCJ CanadaRein was 68 jaar geprofest en 62 jaar priester. Uit zijn studiecode 48AN56 blijkt dat hij in 1948 zijn SCJ-opleiding begonnen is op het Noviciaat in Asten en in 1956 tot priester werd gewijd in Nijmegen.
In 1957 werd hij uitgezonden naar Indonesië, waar hij voornamelijk gewerkt heeft  in Zuid-Sumatra en Jakarta. Tijdens zijn 45 jaren in Indonesië heeft hij allerlei functies uitgeoefend. Zo was hij rector en prefect van het kleinseminarie Palembang, werkte hij in de parochie en was secretaris van de Aziatische Bisschoppen Conferentie.

In die laatste functie heeft men hem leren kennen als een expert in Social Communication. Tijdens een vakantie in Nederland heeft hij bij de NOS een cursus gevolgd om zich te bekwamen in de regie en het opstellen van programma’s voor radio- en t.v  En deze kennis gebruikte hij in Indonesië voor het maken van radio- en t.v.-programma’s en het opleiden van jonge mensen hierin.
Tijdens een internationale conferentie in Montréal in 1998 werd hij ziek en moest daar verpleegd worden. Hij voelde zich daar thuis en gaf aan, dat hij na zijn pensionering graag terugkwam.
Op 16 juli 2002 verhuisde hij naar Montréal en ging zich inzetten voor de Nederlandse  maar ook voor de Indonesische gemeenschap.

Tom Tuijp

TuijpTom

Tom Tuijp overleed op 77-jarige leeftijd in Volendam op 23 maart 2019.

Tom begon bij de SCJ in het broederjuvenaat Huize Sint Gerlach in Heer in 1957. Na zijn noviciaat werd hij in Helmond in 1960 geprofest als broeder Ignatius. In 1964 verliet hij de SCJ vanuit Nijmegen. “Hij hield van het leven, ondeugd was zijn grootste deugd, zijn levenslust was eindeloos”. Een goed mens die zijn omgeving in verslagenheid achterlaat, laat men ons weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frits Aarts

Op 17 februari 2019 is Frits Aarts uit Lierop in zijn slaap overleden.
Frits AartsFrits is op 23 augustus 1930 in Asten geboren als zesde kind uit een gezin van zeven kinderen. In 1942 begon Frits op 12-jarige leeftijd aan zijn SCJ-studie op het Missiehuis Christus Koning in Helmond, welke studie hij in 1944 beëindigde.

Hij is begonnen als chauffeur bij de CHV, waarna hij in 1965 bij RVS is gaan werken als verzekeringsadviseur. Na ruim 25 jaar bij RVS gewerkt te hebben kon hij in 1990 met pensioen.

Frits trouwde in 1962 met An van de Ven en samen kregen zij twee dochters en later zes kleinkinderen. Voor zijn dochters was hij een lieve, zorgzame vader en voor zijn kleinkinderen een opgewekte en trotse opa.
Doordat Frits trouwde met de dochter van gildebroeder Hannes van de Ven, werd ook hij lid van het Gilde St-Antonius-Abt te Lierop.Tijdens zijn 57-jarig lidmaatschap heeft Frits een zeer grote betekenis gehad voor het gilde in Lierop, maar ook voor de gilden in Kring Peelland en de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. In 1992 werd hij onderscheiden met de hoogste onderscheiding van het Gilde St-Antonius-Abt, zijnde “Erebroeder in Groen”. Vooral zijn werk voor Kring Peelland ontving hij twee kring-onderscheidingen met bijbehorende zilveren draagspeld.

Op vrijdag 22 februari 2019 heeft de uitvaart met gilden-eer plaatsgevonden in de parochiekerk van de Heilige Naam Jezus te Lierop.

Jacques Bax

Jacques BaxJacques Bax overleed te Wijchen op 21 maart 2019. Hij werd geboren op 29 december 1926 in Luijksgestel. Op 12 jarige leeftijd begon hij in 1939 aan zijn SCJ-studie op het Missiehuis Christus Koning te Helmond en beëindigde zijn SCJ-studie in 1952 in Nijmegen.
Hij ging werken bij de kinderbescherming en leerde Trees Timmen kennen. Hij werd maatschappelijk werker bij de psychiatrische inrichting St. Jozef in Apeldoorn. In hun bijna 60 jarig huwelijk  werden in Apeldoorn hun drie zoons geboren.
In die tijd studeerde hij ook nog sociologie, behaalde zijn doctoraal en werd  docent Inrichtingswerk aan de Sociale Academie te Breda. Daarvoor verhuisden ze naar Ulvenhout, waar Jacques en Trees actief waren als vrijwilliger in dorp en parochie. Zijn sociale bewogenheid uitte zich ook in zijn interesse in maatschappelijke thema’s en het vrijwilligerswerk voor de Stichting Nicaragua.
Na zijn vervroegde pensionering werd hij fotograaf van de plaatselijke krant en was alom aanwezig. Jacques was een aimabele, vrolijke en nieuwsgierige man, die intens kon genieten van de kleine dingen en graag met mensen sprak.
Om dichter bij hun kinderen en inmiddels 5 kleinkinderen te wonen verhuisden ze naar Wijchen, waar Jacques de laatste 6 jaren verbleef in verpleeghuis de Weegbree, waar hij  overleed op 92-jarige leeftijd.

Theo Theuws

Theo Thews fotoOp 5 september 2018 is Theo in Rijen overleden.

Theo is op 27 september 1943 geboren in Eersel. Na de lagere school (het St. Willibrordus in Eersel) is hij zijn SCJ-studie in 1955 begonnen op het Missiehuis Christus Koning in Helmond en heeft deze in 1961 op het Juvenaat in Bergen op Zoom beëindigd. Daarna is hij overgestapt naar het Rythovius college in Eersel om vervolgens de HBS met goed gevolg te doorlopen. Na een paar jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, is hij docent geworden bij de laboratoriumschool in Breda. Tot zijn pensioen heeft hij daar gewerkt.

In 1967 trouwde hij met Mariëtte Spanjers. In 1969 werd Leo geboren en in 1972 Juanita. Reizen is altijd een grote passie geweest. Tot zijn kinderen volwassen waren met auto en caravan door Europa, daarna was het tijd om de rest van de wereld te verkennen. Met kleinzoon Lars (1999) werd Europa nog eens dunnetjes over gedaan.

Theo was unne gelukkige mens. Samen met Mariette sport kijken, postzegels en telefoonkaarten verzamelen, een weekendje weg met familie. Als iedereen blij was, was hij het ook.

Op 5 september is Theo na een kort ziekbed overleden. Rustig. Tussen mensen die hem lief waren.