button-muziek

button-link

Jan Hoeijmakers

Jan Hoeijmakers pasfotoOp 1 juli 2018 is Jan Hoeijmakers overleden.

Hij studeerde van 1956 tot 1960 op Christus Koning in Helmond.

Jan werd op 18 februari 1944 geboren als oudste zoon in een gezin van 3 kinderen. Jan gaf aan dat hij priester wilde worden, misschien wel aangespoord door een pater van SCJ, die pastoor van Elsendorp was. Hij ging op 12 jarige leeftijd naar Christus Koning in Helmond.

In Helmond was hij de vrolijke jongen onder de studenten met veel bravour en gein. Maar in zijn agenda schreef hij, dat hij de meisjes liever zag dan pater worden en zodoende verliet hij in 1960 de priester-opleiding.

Hij ging werken in het boerenbedrijf van zijn vader, welke hij later overnam en uitbreidde tot een varkens- en kippenbedrijf.

Als jonge jongen heeft jij zich actief voor de voetbal- en carnavalsvereniging ingezet. Of als speler, scheidsrechter of voorzitter, als Prins carnaval of redacteur van de voetbal- en carnavalskrant, hij was altijd vol enthousiasme erbij. In 1968 was hij met carnaval zelfs de 5e prins van CV De Peelvruuters en ging als prins Jan de tweede voor in het carnavalsplezier. Overal waar een feestje was - of hij organiseerde dat zelf – was Jan aanwezig met zijn gulle lach.

Maar ook was hij een sociaal betrokken en in 1986 was hij een van de 11 oprichters van de Dorpspartij en was van 1986 tot 1990 politiek actief in de Commissie Welzijn en Sport.

Om meer toekomstmogelijkheden te hebben, emigreerde Jan met zijn gezin – 2 dochters en een zoon - naar Luxemburg, waar hij in het plaatsje Basbellain – in het noorden - een boerderij opstartte. Mede omdat Jan zo gemakkelijk contacten kon leggen, was hij ook in Luxemburg in het verenigingsleven zeer actief. Maar ook in de politiek, waar hij zich vooral sterk maakte voor de buitenlanders, was hij nadrukkelijk aanwezig.

Na zijn pensionering verhuisde hij naar Alzingen. Hij was hier bekend als de “Tulpenwandelaar” – de Hollander - en de mensen waren altijd graag in zijn gezelschap. Zich inzetten voor anderen vond hij zeer belangrijk in zijn leven. Ook voor zijn kinderen stond hij altijd klaar, hij was de trouwste fan bij de concerten van Birgit, maar ook hun helpen bij allerlei karweitjes.

Maar “zijn” Elsendorp kon hij niet missen en ging er minimaal één keer per jaar toe om daar de contacten met zijn hartelijke lach te onderhouden. In 2017 heeft hij zijn vele vrienden en bekenden ontmoet en bij zijn afscheid zeiden velen tegen hem dit moeten we “dikker”doen, waarop Jan steevast zei “nie dikker…. wel vaker”.

Op 1 juli 2018 overleed Jan op 74 jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte. Op 7 juli 2018 heeft de kerkelijke afscheidsdienst en crematie in Luxemburg plaatsgevonden, maar op 18 augustus 2018 werd zijn urn naar zijn geboorteplaats Elsendorp gebracht, waar in een volle St. Christoffel kerk  een herdenkingsdienst gehouden werd en waarna hij op een door hem uitgekozen plaats met zijn geliefde natuur verenigd werd.

Thom van Zanten

Thom van ZantenOMI

Thom werd geboren op 12 augustus 1940 in Aalsmeer, groeide op in het nabijgelegen Kuddelstaart en bezocht daar de lagere school. Zijn leven in het gezin met zes andere broers en zussen was katholiek: hij was actief als misdienaar en behoorde in het jeugdwerk van de gemeenschap tot de CAJ (Catholic Workers Youth) en de KAB. "Op dat moment werd de eerste steen gelegd", aldus Thom.

In 1953 ging Thom naar het Juvenaat in Bergen op Zoom, welke hij in 1955 weer verliet.

Na zijn middelbare schoolopleiding ging hij werken op de administratie van de Aalsmeerder Bloemenveiling en bleef hij zich als commercieel correspondent in de avondschool opleiden, omdat vreemde talen zoals Duits, Frans en Engels bij hem pasten.

Was het toeval of 'een hint van God' dat hij in een krant een advertentie vond van de Congregatie van de Oblaten, die rekruteren voor 'late roepingen' voor het priesterlijke beroep? Hij stelde zichzelf voor aan de congregatie Regina Pacis in 1958 en werd aanvaard en voltooide zijn priesteropleiding aan het klein seminarie in Duiven.

Dit werd gevolgd door de theologische studies in België, waar zijn kennis van de vreemde talen gunstig was, omdat hij studeerde in het Vlaamse deel en een stage voltooide in Franstalig Brussel.Na een jaar Nijmegen en een jaar Utrecht, werd hij op 17 mei 1969 tot priester gewijd in de St. Pauluskerk in Capelle aan de IJssel.

Na eerst als aalmoezenier in Rotterdam gewerkt te hebben, ging hij naar Siegen [Duitsland]  als onderdeel van 'European Priestly Aid', waar hij een zieke priester ging vervangen.

In 1972 kreeg hij zijn eerste eigen parochie, een plaats met 15000 inwoners.  Vervolgens was hij 20 jaar pastor in Trier. "Een fijne tijd," zei de Thom, die ook plaatsvervangend deken van de dekenaat Trier-Nord was. In 1991 werd hij pastor in Issum-Sevelen. Hij ging met pensioen in 2001 en woonde aanvankelijk in het klooster Aspel en vervolgens in Rees-Haldern Hij hielp daar en in Rees-Millingen in de pastorale zorg.
Thom was een zeer geliefd en gepassioneerde voorganger, dit vanwege zijn kalme, oprechte karakter, maar vooral omdat hij midden tussen de mensen stond.

Op 4 juni 2018 stief Thom in de leeftijd van 77 jaar.

Leo Le Large

Leo Le Large fotoOp 22 mei 2018 is Leo Le Large uit Geldrop op 84-jarige leeftijd overleden.

Leo studeerde van 1953 tot 1962 achtereenvolgens in Asten en Nijmegen.

Esther Le Large, dochter van Leo, schreef onderstaand levensverhaal:

Leo Le Large werd op 31-10-1933 in Den Haag geboren. Eens zat hij bij zijn vader in de auto. Hij tuurde uit het raam en realiseerde zich dat hij iets zinvols met zijn leven moest doen. Hij koos voor de congregatie Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ) vanwege de maatschappelijke betrokkenheid.

In 1974 trouwde Leo maar hij was priester in eeuwigheid. De liefde voor zijn naasten, kunst, cultuur, theologie, wijsbegeerte en de SCJ bleef hij uitdragen.

Zijn gelukkige huwelijk heeft zijn verbinding met de kerk niet verminderd. Leo schreef kritische artikelen, schilderde talloze kerken, doceerde levensbeschouwing, gaf cultuurhistorische rondleidingen en bestudeerde hedendaagse theologische denkers. Zijn kinderen werden progressief opgevoed en tot zijn laatste levensdagen nam hij mensen mee in zijn vrijzinnige nieuwsgierigheid naar alles wat het leven toont en het hiernamaals verhult.

Ton Konings

Op 31 maart 2018 is Ton Konings uit Haelen (L.) overleden. Hij werd 90 jaar.

Konings Ton

Ton begon zijn SCJ-studie op 18 jarige leeftijd in 1946 aan het Juvenaat te Bergen op Zoom en beëindigde deze in 1956 vanuit Liesbosch.
Ton was zeer geïnteresseerd in het poppengebeuren en stelde veel belang in het idee van poppenkastvoorstellingen ten bate van de Missie.

Het is aan Ton te danken dat het Missie-Poppenkastgebeuren in Liesbosch - onder de naam Missie POP – werd voortgezet.

Na zijn vertrek uit Liesbosch werkte hij korte tijd voor de KRO-gids en ging pedagogiek studeren in Utrecht. Door zijn poppenspel kwam hij in aanraking met het vormingswerk: hij werkte bij een Mater Amabilisschool, enkele bedrijfsscholen en volkshogescholen en kweekscholen. Hij werd de grondlegger van het vak “drama” en de opleiding voor dit vak; was betrokken bij de leerplanontwikkeling van dans, mime en drama, oprichter van de beroepsvereniging van Dramadocenten, lid van de visitatiecommissie voor dit vak. Ook doceerde hij dit vak enkele jaren aan het grootseminarie in Valkenburg.

Na zijn pensioen was hij nog 10 jaren actief bij het Katholiek Pedagogisch Centrum in Den Bosch. Daarnaast was hij coach en verzorgde presentatietrainingen.

Hij was getrouwd met Thea, had 2 kinderen (zijn dochter is werkzaam in de kunsteducatie) en 4 kleinkinderen.

 

Albert Weijers

Op 23 maart 2018 is Albert Weijers overleden te Rotterdam. Hij werd 89 jaar.

Albert WeijersAlbert begon in 1945 zijn priesteropleiding aan het Juvenaat H. Hart te Bergen op Zoom. In 1951 verliet hij na bijna een jaar het noviciaat te Asten en begon aan de universiteit in Nijmegen een studie Duits, die hij al in het eerste jaar moest afbreken vanwege dienstplicht. Hij had ondertussen verkering (met een zus van Henk en Ton Spring in ’t Velt) en een studie zat er toen niet in. Hij vond werk als corrector, eerst twee jaar bij Organon in Oss, daarna acht jaar bij een drukkerij aldaar.

In de avonduren studeerde hij schriftelijk Duits en haalde de akte MO-A, waardoor hij in 1964 leraar kon worden op het lyceum “Maria Virgo” in Rotterdam.

Na een studie voor de akte MO-B was hij in 1968 volledig bevoegd en werd in 1974 conrector van het uit enkele fusies ontstane Emmauscollege en bleef daar tot zijn VUT in 1988. De eerste jaren daarvan gebruikte hij om alsnog in Leiden zijn doctoraal Duits te behalen.
Albert was getrouwd met Truus, heeft 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Jarenlang was hij nog actief als bestuurder van dekenaat en parochie en is zeer lange tijd ook corrector van de Loopmare geweest.

De kerkelijke uitvaart voor Albert wordt gehouden op dinsdag 3 april 2018 om 13.00 uur in de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25 te Rotterdam.

Kees de Kock

Op 3 januari 2018 is Kees de Kock overleden; hij woonde in Bergen op Zoom en werd 81 jaar. Kees studeede van 1951 tot 1952 aan het Juvenaat H. Hart.