button-muziek

button-link

Martien Moor

Op 25 augustus 2017 is op 69 jarige leeftijd Martien Moor overleden.

Martien Moor

Martien is in 1959 begonnen op het Juvenaat te Bergen op Zoom, vandaar uit is hij 1960 gestart op het St. Gerlach te Heer, waar hij leerde voor schilder.

In 1966 is hij geprofest in het Broedernoviciaat Maria Koningin te Helmond.Vandaaruit is hij overgeplaatst naar Liesbosch, waar hij de functie van kok vervulde.

In 1970 is hij begonnen in Huize Dehon te Nijmegen, een doorgangshuis voor voogdij jongeren. Hier behaade hij de studie Kinderbescherming A en B. In 1975 is hij begonnen op het schippersinternaat St. Nicolaas te Nijmegen, totdat dit gebouw in 1979 gesloten werd.

Daarna is hij gaan weken bij het KSCC te Nijmegen, zijnde de Landelijke R.K.Parochie Binnenvaart, Circus en Kermis en het Landelijk Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de binnenvaart.

De laatste jaren heeft hij gewerkt bij de Kesler Stichting in Den Haag voor de dak- en thuislozen.

In 1992 is hij uitgetreden.

Martien's  leven heeft in dienst gestaan voor anderen, vooral heeft hij gewerkt met kansarme groepen in de samenleving en het begeleiden van jonge mensen op weg naar volwassenheid.

Maar ook de ouderen werden door hem niet vergeten. Hij leidde het dienstencentrum, waar voor varenden en niet-varenden maandelijkse activiteiten werden georganiseerd. 

Jan Borrebergs

borJan Borrenbergs is op 17 juni 2017 overleden. 

Hij studeerde in Bergen op Zoom van 1947  tot in 1951. 

Hij woonde in Sint Anthonis, was gehuwd en had een zoon. 

Hans Orlemans

Hans Orlemans

Hans Orlemans overleed op 12 juni 2017 op 90-jarige leeftijd in Bemmel. 

Hans kwam bij de SCJ in 1939 in Helmond en verliet de congregatie na zijn promotie in Leuven, begin jaren zestig.

Hans was gedragstherapeut en werd geroemd om zijn eigen wijze van optreden en doorzettingsvermogen. Zo zorgde hij voor een opleiding voor gedragstherapie, aanvullende cursussen en de accreditatie hiervoor. 

In zijn omgeving werd hij omschreven als intelligent en scherpzinnig, opponent in de juiste mate, geestig en charismatisch en liefdevol voor zijn omgeving.

Rinus Kluijtmans

Rinus Kluijtmans FSCOp 29 september 2017 is op 84-jarige leeftijd broeder Petrus, Rinus Kluijtmans FSC overleden. Rinus was van 1948 tot 1949 leerling op het Juvenaat H. Hart. In 1950 is hij Ingetreden in de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen Groot-Bijgaarden;eeuwig geprofest in 1958 te Heesch

Hij werkte in België en Nederland in de dienstensector van de huizen van Groot-Bijgaarden, Baarle-Nassau en Heemstede. Overal waar hij werkte was hij tevens actief betrokken bij de diensten in de kapel van het huis als koster. In Heemstede in de parochiekerk en in de kapel van het Spaarne-ziekenhuis in Haarlem was hij meer dan 25 jaar koster en in dit laatste ziekenhuis werkte hij ook al in die tijd als magazijnmeester. Vanaf 2004 woonde hij in het broederhuis Cuijk aan de Graaf Herman-straat waar hij ook belast was met de kapel.

Broeder Petrus had op jonge leeftijd gedacht priester te worden, maar zijn studie bij de Priesters van het H. Hart wilde niet vlotten omdat voor hem alles wat meer tijd vergde. Zo kwam hij in 1950 bij de Broeders van de Christelijke Scholen waar zijn oudste broer lid van was.

Broeder Petrus was een verstandige en ook handige man die goed begreep wat om hem heen gebeurde, daarbij goed betrokken was maar daar niet altijd tijdig op kon reageren.. Hij was ook een goede knutselaar en een precieze pentekenaar en schilder die geduldig alle details wist aan te brengen. Ook was hij vriend van de natuur en vierdaagse-loper in Drenthe en Zuid-Limburg.

Broeder Petrus was een lieve man, begripvol naar anderen en bezorgd voor de goede gang van zaken om hem heen.

Ad Vermeulen

Vermeulen Ad 2017 05 16 Op 9 oktober 2017 is Ad Vermeulen in Arendonk - België is overleden. Ad kwam in 1959 naar Sittard en verliet in 1968 de congregatie vanuit Liesbosch. Hij werd 70 jaar.

Voor Ad's foto op zijn gedachtenisprentje, klik hier.

Op de LTS Pastoor Jacobs volgde hij de opleiding meubelmaken.Na zijn opleiding in Leyenbroek, bezocht Ad eerst het noviciaat in Helmond en daarna Liesbosch. 

Ad was tesamen met Paul de Lepper, Henk Verboort en Pieter van Ruiten de drijvende kracht bij de organisatie van de reünie’s van Oud-Juvenisten van Leyenbroek. In september 2015 zorgde Ad voor restauratie van de bidstoel die tot op de dag van vandaag een prominente plaats heeft gekregen in de gerestaureerde Andreaskapel, als aandenken aan hun studietijd in Sittard.

 

 

 

 

 

Ruud Berns SCJ

Op 16 september 2017 is in Santiago, Chili, broeder Ruud Berns overleden, lid van de Chileense provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, Ruud begon zijn opleiding in 1955 in Sittard en werd in 1960 in Helmond geprofest.

RuudBernsRuud werd tijdens zijn vorming tot broeder in het juvenaat van Sittard tevens opgeleid tot timmerman. Na zijn professie in 1960 werd hij benoemd in Liesbosch en drie jaar later in Bergen op Zoom. In 1966 kreeg hij de kans om mee te gaan werken in onze toen nog jonge SCJ-nederzetting in Chili. Die mogelijkheid greep hij graag aan en hij heeft daar geen spijt van gehad. Hij heeft er tot zijn overlijden gewoond en gewerkt, met volle toewijding en enthousiasme In 1991 is hij lid geworden van de toen opgerichte Chileens provincie. In ons college in Santiago heeft hij zich ingezet voor de vorming en scholing van vele honderden jonge mensen. Zelf had hij zich daarop voorbereid tijdens een 10 jaar durende studie in middelbaar en universitair onderwijs: cum laude is hij toen geslaagd als leraar met als specialisatie Wiskunde.

Een zware ziekte betekende uiteindelijk het einde van dit waardevolle leven van onze (mede)broeder Ruud. In Chili hebben velen dankbaar afscheid van hem genomen.