button-muziek

button-link

Daniel Hennekam

Op 5 september 2017 overleed Daniel Hennekam uit Zaltbommel op 91-jarige leeftijd. Daniel studeerde bij SCJ  in Bergen op Zoom van 1938 tot in 1945.Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met de Erepenning in Zilver van de Gemeente Hedel. Daniel Hennekam

Daniël werd geboren in Oud en Nieuw Gastel als tweede kind van Adrianus Hennekam en Elisabeth Peeters. Het gezin werd later uitgebreid met nog 2 zonen en 4 dochters. Zijn vader was gemeenteontvanger en zijn moeder zorgde voor het gezin. Door ernstige ziekte van zijn moeder ging Daniël op 8-jarige leeftijd naar het internaat Saint Louis in Oudenbosch, waarvan hij altijd zei dat hij er goed onderwijs en een fijne tijd heeft gehad. Na de lagere school ging hij voor verder onderwijs naar het Juvenaat van de Priesters van het Heilig Hart in Bergen op Zoom. Zijn ambitie was om priester te worden, maar uiteindelijk zag hij in dat hij beter het seminarie kon verlaten, 'Propter Feminam' zoals hij altijd zei. Hij mocht wel het staatsexamen Gymnasium doen waarna hij Nederlandse taal- en letterkunde is gaan studeren aan de Leergangen in Tilburg. Twee jaar later werd hij adjunct-directeur van de Nederlandse Wetenschappelijke Boekhandel in Leiden.

In 1953 kwam hij naar Zaltbommel om te gaan werken bij uitgeverij Jan van Tuyl. Hij vond al heel gauw zijn weg hier in de stad
waar hij snel veel vrienden maakte en bekend werd als 'die man met het vlinderstrikje op de mobylette'.
Via de redactie van de Zwem- en Poloclub Excelsior en het kerkkoor, onder leiding van de heer Theo van Rijen, kwam Daniel
in contact met Phily en al gauw sloeg de vonk over. Op 28 december 1957 trouwden ze, tegelijk met de tweelingbroer van Phily en haar jongere zus, in de St. Martinuskerk in Zaltbommel en gingen wonen op Gamerschestraat 29. Daniël vond het er heerlijk en heeft er met heel veel liefde en zorg, samen met Phily, zijn drie zonen grootgebracht.
In 1962 werd hij mede-eigenaar en directeur van Homburg Interieuren, waar hij tot aan zljn pensioen met veel inzet en plezier
heeft gewerkt.
Hij had, naast zijn gezin en zijn werk, een druk sociaal leven, zat in allerlei verenigingen en besturen, o.a. 20 jaar in de gemeenteraad, kerkbestuur, schoolbestuur, Oranjevereniging, Stichting Sint Maarten, bestuur van de Wielewaal, de Heerensociëteit, de Rotary, de Centrale Bond van Meubelfabrikanten en was 35 jaar dé Sinterklaas van Hedel.
Daniël genoot met volle teugen van het leven. Hij maakte vele reizen en heeft de halve wereld gezien. Hij had een voorkeur
voor zljn geliefde Italië waar hij vanaf 1957 ieder jaar kwam en vele vrienden maakte.
Zijn gezin ging boven alles. Hij was trots op zijn kinderen en hun partners en dol op zijn kleindochter Luna. Hij genoot van
het samenzijn, het lekkere eten en drinken, van gezelschap, verhalen vertellen, vakanties en lachen...
Hij was goudeerlijk, gelovig, lief, vol heerlijke humor, aimabel, charmant, kortom een man om van te houden.

Martien Zwanenberg

Martien Zwanenberg

Op 28 augustus 2017 overleed op 77-jarige leeftijd Martien Zwanenberg uit Helmond. Martien begon in 1952 zijn studie op St. Gerlach. In 1964 trad hij als broeder vanuit Nijmegen uit de congregatie.

Zijn levensverhaal - grotendeels door hemzelf geschreven - dat tijdens zijn uitvaartdienst werd voorgelezen, kunt u lezen, wanner u hier klikt.

Theo Lemmens

Lemmens.jpgPas onlangs kregen wij bericht van het overlijden van Theo Lemmens uit Dordrecht.

Hij overleed op 7 juli 2016.

Hij begon zijn studie op Christus Koning in Helmond in 1952. Hij verliet SCJ in 1962 vanuit Liesbosch.

Piet Mous

Piet Mous Noviciaat Asten 1949 1950We ontvingen het bericht dat Piet (P.H.J.) Mous in 2015 is overleden. Hij begon zijn opleidning in 1941 in Voorst (Twello).

Het laatste adres van Piet was: Manoir Marochel, 949 chemin Montréal. Ottawa  On  K1K 3Y3 CANADA.

Op bijgaande foto is hij afgebeeld op Noviciaatsfoto 1949-1950.

Anton Toebes

Toebes AntonOp 23 april 2017 overleed in Elst Anton Toebes.

Anton begon zijn studie in 1949 aan het Juvenaat H. Hart en werd in 1965 priester gewijd in Nijmegen. Hij verliet de congregatie in 1980.

Zijn echtgenote liet ons het volgende weten: 

Anton heeft in 1980 SCJ verlaten. In de eerste jaren na zijn uittreden heeft hij in een klooster in Deventer geweest, daar hij erg overspannen was.In 1984 is hij bij zijn echtgenote Mia en haar kinderen komen wonen.

Hij heeft gesolliciteerd naar allerlei functies en is adjunct-directeur geworden in een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen en gebroken gezinnen in Nijmegen. Helaas is dit tehuis na enige jaren opgeheven, daar er geen geld hiervoor beschikbaar was. Hij is daarna bijles Latijn gaan geven en hij is ook taxichauffeur geworden, wat hij ontzettend leuk vond. Contact met mensen. Maar na 4 jaar mocht hij niet meer gaan rijden, omdat hij eerst een tia en daarna een kleine hersenbloeding kreeg. Hij is daarna heel veel vrijwilligerswerk gaan doen, o.a. bij Zonnebloem, lector in de kerk. En als er geen dirigent was in de kerk, was hij altijd bereid om te helpen. Anton was een lieve man en een geweldige opa.

Henny van Riel

Op 25 febrari 2017 is Henny van Riel uit/in Waalwijk overleden. Hij studeerde aan het Juvenaat H. Hart van 1953 tot 1958.

Zij familie heeft zijn nagedachtenis als volgt verwoord:.

Henny van Riel oude fotoEen bijzondere man is van ons heengegaan. Jij, de levensgenieter die gelukkig was met eenvoudige dingen, die genoot van wat de natuur ons te bieden heeft. Altijd stond je voor ons en vele anderen klaar. Daarom was het makkelijk om van je te houden.
Je groeide op als zevende in een gezin van negen kinderen. Als jonge tiener was je
enkele jaren in een juvenaat in Bergen op Zoom. Je trouwde met je grote liefde Greet met wie je meer dan vijftig jaar samen bent geweest. Jullie kregen twee kinderen en vijf kleinkinderen, allemaal jongens. Wat was je trots! Je hebt ze ontelbare mooie herinneringen nagelaten.

Bijna 25 jaar werkte je in de textielindustrie. Henny van Riel 20 december 2016Daarna volgde je je passie door samen met Greet een kiosk met bloemen en planten te beginnen in het zieken-huis in Waalwijk.
Kenmerkend was je droge humor, waarmee je vele mensen voor je hebt kunnen winnen. Door je brede kennis en ruime interesse was je prettig in de omgang.

Na het bericht dat je ongeneeslijk ziek was, heb je je snel herpakt en gedaan waar je goed in was: Genieten! Vele vrienden kwamen langs of namen je mee. In de korte tijd die je nog restte heb je een aantal bijzondere uitstapjes gemaakt. Je laatste weken heb je heel bewust afscheid kunnen nemen van vrienden en je gezin. Gesterkt door de laatste sacramenten en in het bijzijn van dierbaren ben je aan je finale reis begonnen. In onze harten leef je verder. Je laatste woorden waren: “Dank je wel” en dat is ook wat we jou willen zeggen!