button-fotoalbums

button-muziek

button-link

foto impressie 2014

Ga voor de eerste foto-impressie van de Contactdag 2014 naar het foto-album dat Cor van Dijk voor u samenstelde.

 

Sluiting 'De Ommekeer', St. Gerlach

Eind dit jaar sluit De Hoop GGZ de deuren van zijn locatie De Ommekeer in het Limburgse Cadier en Keer (bij Maastricht). Het is een van de maatregelen die De Hoop moet nemen om in te spelen op de veranderingen in de zorg.

Vanaf de start van De Ommekeer in 2008 is de zorg aan cliënten met een verslaving betaald door de zorgverzekeraars, eigen bijdragen van de bewoners en giften van de achterban van De Hoop. De verwachting van De Hoop was een groei van het aantal gasten én van het budget. Die groei is uitgebleven en de actuele veranderingen in de zorg maken dat een verantwoorde exploitatie niet langer realistisch is. Er is minder zorgbudget en opvangvoorzieningen als De Ommekeer moeten worden afgebouwd. De verslavingszorg zal steeds meer ambulant, in de thuissituatie, moeten worden verleend.

Lopende behandelingen van cliënten worden afgerond voor De Ommekeer definitief haar deuren sluit. Als het nodig is krijgen cliënten de mogelijkheid om hun behandelingen op andere locaties van De Hoop te vervolgen. Voor het personeel zoekt De Hoop zoveel mogelijk een maatwerkoplossing, maar er zullen ook ontslagen vallen. Voor het pand wordt naar een passende bestemming gezocht.

Sluiting van De Ommekeer is een eerste concrete maatregel die De Hoop moet nemen om in de toekomst haar Bijbelse opdracht te kunnen blijven waarmaken. Die opdracht is sinds de oprichting van De Hoop in 1975 niet veranderd en zal ook niet veranderen. De vorm van het zorgaanbod moet wijzigen als omstandigheden wijzigen en middelen afnemen. Het geheel van alle maatregelen zal naast het sluiten van de Ommekeer nog meer personele consequenties hebben. Er zullen in de periode tot 2015 in totaal zo’n 40 voltijdbanen verdwijnen op de diverse locaties van De Hoop. Overleg over een sociaal plan vindt al plaats.  

Kijk voor meer informatie op de site van De Hoop. of lees het interview met Frank Swinkels, directeur Stichting Vrienden van De Hoop.

Nieuwe foto albums

Cor van Dijk heeft uit zijn uitgebreide foto-collectie 136 foto's met u gedeeld; ze staan in de foto-albums van Asten, Bergen op Zoom, Heer, Helmond (noviciaat), Liesbosch en Nijmegen

Muziek archief bijgewerkt

Dankzij de inspanning van Ton Spring in 't Veld is het muziekarchief weer grotendeels op orde. Hij heeft een zeer lezenswaardig artikel geschreven over de SCJ-componisten, hij heeft van belangrijke muziekstukken de bladmuziek geleverd en - last but not least - een tiental muziekstukken ten gehore gebracht ten behoeve van deze website. U kunt het allemaal lezen en beluisteren, wanneer u in de linker kolom op de knop Muziek klikt.

ACTUEEL voor LEDEN

Wanneer u bent ingelogd komt u direct op de pagina ACTUEEL van deze website. Van hieruit kunt u gemakkelijk naar andere pagina's navigeren. 

Wanneer u wilt zien welke berichten er onlangs op de website zijn geplaatst of welke pagina's zijn gewijzigd, klik dan linksonder op deze pagina op de knop PAS NIEUWU ziet daar per maand de muaties.

 

 

Contributie op juiste rekening

Logo-over-op-IBAN RGB11

In het laatste nummer van Loopmare staan nog niet de volledige IBAN-rekeningnummers voor het overmaken van de contributie.

De nieuwe nummers zijn:

RABO:  BIC: RABONL2U    IBAN: NL67 RABO 0157 8975 83 

ING:       BIC: INGBNL2A      IBAN: NL26 INGB 0000 2283 75

Beide nummers t.n.v. Penningmeester Vereniging Oud-leerlingen SCJ te Utrecht.