button-muziek

button-link

De vereniging

Al jaren is er een Vereniging van Oud-leerlingen SCJ. Het doel van de Vereniging is het contact te bevorderen tussen alle oud-leerlingen die zijn opgeleid in een van de SCJ opleidingshuizen. In een belangrijke periode van hun leven hebben zij immers korte of lange tijd hun leven gedeeld. Dat geldt voor hen die voortijdig afhaakten maar evengoed voor degenen die de eindstreep haalden of daarna besloten 'uit te treden'.

IMG 0155Tot eind jaren zestig van de vorige eeuw moeten er honderden zo niet duizenden jongens en jongemannen op de opleidingen tot priester of broeder van de Priesters van het Heilig Hart (SCJ) hebben gezeten.
De talrijke groepsportretten in de lange gangen van de opleidingshuizen gaven aan al die leerlingen van al die jaargangen een gezicht. Overal hingen die groepsfoto's: in Christus Koning in Helmond, in het Juvenaat van Bergen op Zoom en in het Noviciaat in Asten. En misschien zijn er ook wel van die groepsportretten in al die andere SCJ-huizen, zoals het Groot-Seminarie Liesbosch bij Breda, het Studiehuis St. Joseph in Nijmegen, Huize St. Michaël in Warnsveld, het Broederjuvenaat St. Gerlach in Heer, het broederjuvenaat in Sittard, het Noviciaat voor Broeders Maria Koningin in Helmond en van de in Vlaanderen gevestigde SCJ-huizenTervuren en Lanaken.

Het zijn vervlogen tijden want nog vóór 1970 waren nagenoeg alle seminaries en andere opleidingshuizen voor kloosterlingen verdwenen. Het overgrote deel van de leerlingen van de laatste jaargangen heeft uiteindelijk een andere bestemming gevonden dan waarvoor die opleidingen bedoeld waren.
Voor hen, voor iedereen die - misschien wel jarenlang - met andere oud-leerlingen SCJ onder één dak heeft samengewoond en voor alle andere belangstellenden is deze website bedoeld.