button-fotoalbums

button-muziek

button-link

Leo Claessens, broeder AZARIAS

Op 31 januari 2016 is overleden in het hospice te Bakel LEO CLAESSENS, BROEDER AZARIAS

geboren op 23 september 1940 te Valkenburg, geprofest op 8 september 1960 te Helmond.

Leo wilde graag broeder worden en daarom ging hij op 15 jarige leeftijd naar het nabij Valkenburg gelegen broederjuvenaat Sint Gerlach in Heer. Hij volgde een opleiding tot schilder. In het noviciaat in Helmond kreeg hij de kloosternaam Azarias. Na zijn professie ontving hij in 1963 een benoeming tot groepsleider in ons opvoedingswerk in Huize Sint Jozef te Heer en volgde daarvoor enige cursussen. Vanwege gezondheidsredenen moest hij echter tot zijn spijt met dit werk stoppen. Hij bleef in het huis waar hij zich dienstbaar bleef maken, o.a. als portier. In die tijd ging hij steeds meer zijn artistieke talenten ontwikkelen en zijn hele leven  heeft hij daar verder aan gewijd. Velen zullen aan Leo worden herinnerd door beelden in hun huis of  tuin. In 2005 verhuisde Leo naar het H. Hartklooster in Asten, waar hij met veel toewijding werd verzorgd, want dat was vaak nodig. Met veel mensen in zijn omgeving kreeg Leo hier ook een goed contact. Zijn lichamelijke handicaps kon hij hierdoor makkelijker dragen.