Groot Seminarie Liesbosch

lie-voorgevel-2-135

Tegenover het Liesbos bij Breda bevond zich het Groot-Seminarie Liesbosch.

Daar werd in een leergang van twee jaren filosofie en één jaar theologie gedoceerd aan de 'fraters'. Die filosofie was vooral op Thomistische leest geschoeid. Half jaren zestig deden ook nieuwe filosofische stromingen opgeld.

Tegelijk kwam het einde voor dit seminarie in zicht. Vanaf 1966 werden alle opleidingen van orden en congregaties samengevoegd in het Gemeenschappelij Instituut voor Theologie (GIT) te Tilburg. 

 

lie-binnenplaats-l-135Sindsdien werden dagelijks alle fraters per bus naar Tilburg vervoerd, waar ze hun opleiding vervolgden. Kort daarna sloot dit seminarie haar poorten en vertrokken de resterende studenten naar huizen in Tilburg.

Het gebouw werd overgedaan aan de Kleine Zusters van de Heilige Jozef uit Heerlen. Zij maakten er een verpleeg- en verzorgingshuis van voor hun zusters en voor andere ouderen uit West-Brabant. Inmiddels maakt dit zorgcentrum deel uit van Thebe.

 


Wijdingsfoto's

Tot eind jaren zestig vonden nagenoeg alle priesterwijdingen plaats in het Studiehuis St.Jozef in Nijmegen. Sindsdien tot 1969 werden er drie groepen gewijd in Liesbosch.

Klik in de kolom hiernaast op FOTO-ALBUMS.