button-fotoalbums

button-muziek

button-link

pater THEO SANDERS SCJ

Tot onze diepe droefheid moeten wij u melden dat op zaterdag 6 september 2014 in het ziekenhuis te Breda van ons is heengegaan onze lieve broer, zwager, oom, onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse Provincie van de Priesters van het H. Hart  van Jezus

PATER  THEO SANDERS SCJ

geboren op 10 december 1939 te Zeelst  gem. Veldhoven

geprofest op 8 september 1962 te Asten,

priester gewijd op 29 maart 1969 te Breda.

Theo was vanaf 1970 werkzaam in Indonesië. Ten gevolge van lichamelijke beperking is hij in 1976 voorgoed teruggekeerd naar Nederland. Vanaf 1977 is hij werkzaam geweest als pastor in de parochie Made, daarna in de vredesparochie in Steenbergen en ten slotte vanaf 2005 in de parochie van Gilze. Aan een aangename vakantie in de Ardennen kwam onverwacht een einde door een ongelukkige val. Enkele operaties en een lange periode van herstel zou Theo door hebben moeten maken. Maar plotseling kwam een einde aan zijn leven.