button-fotoalbums

button-muziek

button-link

Pater Piet Schakenraad

Op 31 juli 2015 is te Etten Leur overleden Pater PIET SCHAKENRAAD SCJ, medebroeder, broer, zwager, oom en de vriend van velen.

piet schakenraadPiet is geboren op 5 december 1943 in Den Dungen. Door zijn professie op 8 september 1964 te Asten trad hij toe tot de congregatie van de Priesters van het H. Hart. Op 4 juli 1971 werd hij tot priester gewijd  in de parochiekerk van Den Dungen door bisschop J. Bluijssen.

Piet was in hart en ziel een parochiepastor. Vier jaar heeft hij gewerkt in het bisdom Haarlem. Van 1979 tot 2011 in het bisdom Breda. Daar was hij gedurende 22 jaar pastor in “zijn” parochie: Prinsenbeek.

Als lid van onze congregatie heeft hij verschillende functies bekleed: rector, sinds 2003 lid van het provinciaal bestuur.         Van 2012 tot 2015 was hij provinciaal overste.

Vanwege zijn verdiensten, ook in de maatschappij, werd hij in 2004 koninklijk onderscheiden: lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In zijn familie was Piet een centrale figuur die meeleefde met vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen.

De laatste jaren van zijn leven heeft hij moeten strijden tegen een bedreigende ziekte. In vrede heeft hij zich toevertrouwd aan zijn Heer, de Heer van het leven.