button-fotoalbums

button-muziek

button-link

Pater Wiel Herpers

Op zondag 29 november 2015 is overleden te Nijmegen

Pater Wiel HerpersPater  WILHELMUS JOZEF GERARDUS HERPERS SCJ

geboren op 22 februari 1927 te Kerkrade,

geprofest op 8 september 1950 te Asten, priester gewijd op 17 juli 1960 te Nijmegen

Een groot deel van zijn actieve leven is Wiel betrokken geweest bij de opvoeding  en opleiding van jonge mensen. Zijn studie voor het priesterschap werd  twee jaar onderbroken voor werk in Huize Sint Jozef te Heer. Na zijn priesterwijding werd hij meteen leraar en prefect in ons kleinseminarie in Helmond. In 1968 werd hij novicemeester van onze jonge broeders  in Heer, een opleiding die twee jaar later werd opgeheven bij gebrek aan kandidaten.

Wiel bleef in Heer om daar hoofdleider te worden in ons opvoedingshuis. Hij was godsdienstleraar en onderwijzer aan de lagere school daar.

In 1987 werd Wiel pastor in het verpleeghuis De Zeven Bronnen te Maastricht. In 2005 verhuisde hij vanwege chronische ziekte naar ons kloosterverzorgingshuis in Nijmegen Sint Jozef. Om beter verzorgd te kunnen worden is Wiel in 2011 opgenomen in het verzorgingshuis Joachim en Anna, waar hij na een liefdevolle verzorging is overleden.

Wiel heeft veel voor mensen betekend, vooral voor kwetsbare jonge mensen en ouderen. Zij zullen hem missen.