Studiehuis St. Jozef Nijmegen

 

gebouw-800

Na drie jaar Liesbosch volgden - vaak na een of twee jaar onderbreking in 'ondergeschikt praktijkwerk' - een driejarige theologieopleiding in het Studiehuis St. Jozef te Nijmegen. Het sluitstuk daarvan was de priesterwijding. 

Half jaren zestig stagneerde de aanwas van theologiestudenten. Van 1966-1969 huisden naast het hoofdgebouw in het voormalige zusterklooster nog de "Eventuelen", die hun theologieopleiding volgden aan de Universiteit van Nijmegen. Daarna was het "Studiehuis" definitief groot-seminarie af.

 

 

nij-hal-135

Nu is het gebouw geen eigendom meer van Congregatie, wel doet het onder meer nog steeds dienst als verzorgings- en verpleeghuis voor oudere paters en broeders van de Congregatie.

Deze functie wordt gerealiseerd door de Waalboog.

 

  

 

Wijdingsfoto's

Vanaf 1930 tot half jaren zestig vonden nagenoeg alle priesterwijdingen plaats in het Studiehuis St.Jozef in Nijmegen.
Hier de foto's van de neomisten vanaf 1942. Klik in de linkerkolom op Foto-albums Studiehuis Nijmegen.

Studeren in Tilburg

Tot 1966 bestond de priesteropleiding uit de eerste 3 jaren (2 jaren filosofie en eerste jaar theologie) in Liesbosch, vervolgens het 2e, 3e en 4e jaar theologie in het Studiehuis St. Jozef in Hees-Nijmegen.

Daarna volgde na de priesterwijding ook nog een pastoraal jaar in Amsterdam, gehuisvest in het klooster bij het Nicolaaslyceum.


Door de steeds mindere aanwas van studenten gingen de diverse ordes en later ook de twee Brabantse Bisdommem samen werken met het Gemeenschappelijk instituut voor Theologie [GIT] in Tilburg.
Met de start van deze samenwerking in het GIT in het schooljaar 1966-1967 kwamen er twee andere opleidingslijnen bij de SCJ:

-    Fraters die vanuit  Liesbosch hun opleiding gingen volgen aan het GIT (een combinatie van grootseminaries)

-     Fraters die in Nijmegen vanuit het Studiehuis hun theologieopleiding gingen volgen aan de  theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen (de interne SCJ-opleiding  in het Studiehuis werd beëindigd).


Deze groep studenten gingen op termijn samen wonen in de Poststraat 31 te Tilburg.