button-muziek

button-link

pater Huub Hanssen

a Hanssen ea IMG 5630

Op zaterdag 20 februari 2016 is overleden in het klooster H. Hart te Asten Pater  HUBERTUS LAMBERTUS HANSSEN SCJ, geboren op 16 december 1920 te Deurne, geprofest op 8 september 1944 te Asten, priester gewijd op 16  juli 1950 te Nijmegen.

Na zijn priesterwijding werd pater Hanssen benoemd voor ons kleinseminarie Christus Koning in Helmond. Hier werd hij prefect en later rector. Een gewaardeerd man: met menig oud-leerling had hij tot op hoge leeftijd nog contact. In 1965 werd hij rector in het grootseminarie in Nijmegen maar reeds twee jaar later werd hij geroepen om provinciaal overste te worden. Huub heeft een zware tijd gehad als provinciaal. Hij moest alle Nederlandse opleidingshuizen sluiten. Veel medebroeders traden uit, vooral jongere. Slechts weinig nieuwe leden meldden zich aan.

In1974 verhuisde hij naar Noord-Holland waar hij zich jarenlang wijdde aan het pastoraat bij de Zusters van Bennebroek en vanaf 1976 tevens in de parochie van Vogelenzang. Hij was daar 17 jaar pastoor.

In 2007, 87 jaar oud,  nam Huub zijn intrek in het klooster in Asten, bij zijn oudere medebroeders en dichtbij zijn familie. Hij moest steeds meer inleveren, maar werd met toewijding en zorg omringd. Velen kwamen hem hier bezoeken. We verliezen in Huub een intelligente, kritische en gezellige medebroeder.