button-muziek

button-link

PINKSTEREN 2016

Een intro schrijven over Hemelvaart en Pinksteren vind ik niet zo eenvoudig. Eigenlijk over Pasen al niet. De gebeurtenissen die we gedenken zijn niet te bevatten maar spelen zich af in het geloofsleven, gaan over hoop en verwachting. Voor de periode voor Pasen is het eenvoudiger. Het leven van de mens Jezus loopt van Kerstmis tot en met Goede Vrijdag. Precies als elk ander mensenleven: van geboorte tot dood. Een geboorte is meestal een feest. Sterven roept diametraal andere gevoelens  op: angst voor de dood, voor pijn, gaat over afscheid, verlies, verdriet en rouw.

Dat gold ook bij Jezus en zijn dierbaren. Dat Hij veel pijn gehad moet hebben bij zijn sterven is zonneklaar. Van verdriet bij Jezus ga ik niet uit. Hij was zich bewust dat Hij op de wereld gekomen was om Zijn leven in de handen te leggen van Zijn Vader, om te sterven voor de mensen, solidair met de mensen. Een voor Zijn geboorte al geplande dood.

Zo gaat dat niet bij gewone mensen.  Maar er zijn er veel voor wie de dood een uitkomst is voor henzelf en voor hun liefdevolle omgeving. Voor mensen met ernstige psychische problemen, voor de voorzitter van de Nederlandse Wielrenners Bond, die geheel tegen wielerprincipes in aangaf dat opgeven mocht, voor de man in het concentratiekamp die bij het ruimen van de vermoorde mensen uit de gaskamer de lichamen van zijn vrouw en kinderen tegenkwam. “Schiet mij maar dood” zei hij tegen zijn bewaker. Die deed dat niet. Zijn arbeid was belangrijker. De dood als oplossing bij eindeloos verdriet. Eigenlijk vroeg ook Jezus om zijn dood. Zijn dood zou zin hebben. Met Pasen overwint Hij die voor Hem zelf en voor hen die in Hem geloven. Fysiek komen zijn volgelingen niet meer met hem in contact. Wel verschijnt Hij aan hen en met Hemelvaart verkiest hij definitief de verbinding met Zijn Vader en de H. Geest. De Drie-eenheid. Ook in mensen aanwezig: lichaam, levensbeginsel en denkvermogen. We zijn een afbeelding van God op aarde. Laten ook wij ons als Jezus, geïnspireerd door de Geest van Pinksteren voor onze medemens inzetten.

Peter van de Ven