button-muziek

button-link

Jo van Bakel

Jo van BakelOp 2 mei 2016 is te Boxmeer Jo van Bakel overleden. Jos begon in 1951 aan zijn opleiding in Christius Koning en sloot deze in 1957 af in Asten. Hij werd 77 jaar.

Jo werd op 23 oktober 1938 op de boerderij aan de Hazenhutsedijk in De Rips geboren als vierde kind van Door en Wim van Bakel. Na de lagere school ging Jo in 1950 naar het gymnasium van het seminarie. Vrij kort na de afronding van zijn studie, merkte Jo dat er onvoldoende roeping was om verder te gaan met de priesteropleiding. Na zijn militaire dienst en de kweekschoolopleiding in Eindhoven werd hij eerst onderwijzer in Gemert en daarna in Boxmeer. lntussen had hij zijn grote liefde Christien leren kennen en zij trouwden op 25 maart 1963. Hun eerste huis stond aan de Kleine Beekstraat in Sint Anthonis. Daarna verhuisde het gelukkige gezin naar Ledeacker en tenslotte werd er in L977 een mooi nieuw huis gebouwd aan De Erica in Boxmeer, Jo en Christien kregen samen drie zonen: Willy, Pedro en Christian. Het noodlot sloeg toe toen Christien ernstig ziek werd en uiteindelijk in 1986 overleed. Vanaf dat moment stond Jo er met de kinderen alleen voor. Na enkele jaren ontmoette Jo zijn nieuwe liefde Toos en kreeg er zo twee kinderen, Annemarieke en Thom, bij. Samen hebben zij hun leven verder vormgegeven. Hij is opa geworden, iets waar hij veel kracht uit putte toen het met zijn gezondheid achteruitging. Jo was met volle overgave bezig met fotografie, de Vaart (de bloedprocessie van Boxmeer), politiek, biljarten, klussen en zijn tuin. Berustend en in overgave aan God, is Jo aan zijn laatste reis begonnen.