button-muziek

button-link

Kerstochtend 2016

Onbewust typte ik 1916. Vroeger zou men dat freudiaans genoemd hebben. 1916: midden in de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Nu is er weer oorlog, nog oorlog. Het houdt nooit op. Duizenden mensen lijden en sterven daardoor vooral in het Midden Oosten maar ook in of op weg naar Europa.  Met religie heeft dat weinig te maken. Het gaat om bestaanszekerheid en macht. Religieuze opvattingen worden misbruikt om macht te verwerven of te behouden. Er is geen godsdienstvrede met de Kerst zoals in de Eerste Wereldoorlog, maar ook toen gingen daarna de moordpartijen gewoon door.

Vanmorgen luisterden wij naar de Messiah van Georg Friedrich Händel. We wisten niet of we wel hoop konden putten uit de teksten van Jesaja en Lukas. De muziek deed ons dat even vergeten.

“Het volk dat in duisternis was heeft een groot licht gezien: over hen die wonen onder de schaduw van de dood heeft dat licht geschenen. Want een kind is voor ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij zal op zijn schouders rusten en men zal hem noemen Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vorst van de vrede.”

Als Jezus conform deze voorspelling in Bethlehem geboren is komen de herders naar zijn geboorteplek en een Engel spreekt tot hen: “Ben niet bang want ik breng u een zeer fijn bericht. Heden is een verlosser geboren Christus de Heer.” Er volgde een grote schare engelen uit de hemel die God loofde en zei: “Eer aan God in de hemel en vrede op aarde. Benader andere mensen zoals u dat zelf wilt worden..”

Hier zullen we het mee moeten doen.

Zalige Kerstmis en een beter Nieuwjaar.