button-muziek

button-link

40 dagen tijd

Ik had ook Aswoensdag of Carnaval boven deze opening van de site kunnen zetten. Duidelijk is dat deze vastenperiode (nou ja) voorafgegaan wordt door Aswoensdag en Carnaval. Toen ik nog heel jong was verdwenen mijn ouders met Carnaval als echte Bosschenaren naar Oeteldonk, ons met oppassen achterlatend. Later werd in de gymzaal van de katholieke lagere school en nog later in het Kurhaus met in ieder geval alle Limburgers en Brabanders Carnaval gevierd. Tot de kapelaan, die later met de dochter van de koster trouwde, dit verbood. Zonder oppas voor ons werd de tocht naar Oeteldonk weer opgepakt. Dezelfde kapelaan bracht mij in 1956 naar het Juvenaat. Het jaar daarna werden we afgemarcheerd naar het kindercarnaval in Krabbegat. Ik kom er nog elk jaar, niet meer zo onstuimig, maar het zal dit jaar wel de laatste keer geweest zijn.                                                    

Carnaval heeft vele facetten, omkering van rollen en gelijkschakeling tussen klassen en standen zijn er twee van. De rollen in de dagelijkse werkelijkheid worden met Carnaval anders. In Maastricht probeert iedereen zich aan te passen aan de elite en dost zich prachtig uit. In de Brabantse steden gaat dat juist andersom. Daar wordt iedereen boer, een vroeger laag aangeslagen beroep, of hult zich in vodden. In de dagelijkse realiteit blijken maar weinig mensen zich bij deze uitersten thuis te voelen behalve populisten die in verschillende landen aan de macht gekomen zijn. Dit zijn nu juist mensen uit de elite die vooral ontheemde mensen, dikwijls uit 'lagere' milieus voor hun karretje spannen op een uiterst vulgaire manier soms. Ik zou daarom Trump tot President Carnaval willen uitroepen, ook al komt zijn gedrag op geen enkele manier overeen met dat van de Prinsen die wij kennen. Laten we hopen dat Carnaval niet het hele jaar door gevierd blijft worden. Vastentijd, matigheid en versobering zijn aan hem niet besteed.

Doen wij er nog wat mee?

Peter van de Ven