button-muziek

button-link

Daniel Hennekam

Op 5 september 2017 overleed Daniel Hennekam uit Zaltbommel op 91-jarige leeftijd. Daniel studeerde bij SCJ  in Bergen op Zoom van 1938 tot in 1945.Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met de Erepenning in Zilver van de Gemeente Hedel. Daniel Hennekam

Daniël werd geboren in Oud en Nieuw Gastel als tweede kind van Adrianus Hennekam en Elisabeth Peeters. Het gezin werd later uitgebreid met nog 2 zonen en 4 dochters. Zijn vader was gemeenteontvanger en zijn moeder zorgde voor het gezin. Door ernstige ziekte van zijn moeder ging Daniël op 8-jarige leeftijd naar het internaat Saint Louis in Oudenbosch, waarvan hij altijd zei dat hij er goed onderwijs en een fijne tijd heeft gehad. Na de lagere school ging hij voor verder onderwijs naar het Juvenaat van de Priesters van het Heilig Hart in Bergen op Zoom. Zijn ambitie was om priester te worden, maar uiteindelijk zag hij in dat hij beter het seminarie kon verlaten, 'Propter Feminam' zoals hij altijd zei. Hij mocht wel het staatsexamen Gymnasium doen waarna hij Nederlandse taal- en letterkunde is gaan studeren aan de Leergangen in Tilburg. Twee jaar later werd hij adjunct-directeur van de Nederlandse Wetenschappelijke Boekhandel in Leiden.

In 1953 kwam hij naar Zaltbommel om te gaan werken bij uitgeverij Jan van Tuyl. Hij vond al heel gauw zijn weg hier in de stad
waar hij snel veel vrienden maakte en bekend werd als 'die man met het vlinderstrikje op de mobylette'.
Via de redactie van de Zwem- en Poloclub Excelsior en het kerkkoor, onder leiding van de heer Theo van Rijen, kwam Daniel
in contact met Phily en al gauw sloeg de vonk over. Op 28 december 1957 trouwden ze, tegelijk met de tweelingbroer van Phily en haar jongere zus, in de St. Martinuskerk in Zaltbommel en gingen wonen op Gamerschestraat 29. Daniël vond het er heerlijk en heeft er met heel veel liefde en zorg, samen met Phily, zijn drie zonen grootgebracht.
In 1962 werd hij mede-eigenaar en directeur van Homburg Interieuren, waar hij tot aan zljn pensioen met veel inzet en plezier
heeft gewerkt.
Hij had, naast zijn gezin en zijn werk, een druk sociaal leven, zat in allerlei verenigingen en besturen, o.a. 20 jaar in de gemeenteraad, kerkbestuur, schoolbestuur, Oranjevereniging, Stichting Sint Maarten, bestuur van de Wielewaal, de Heerensociëteit, de Rotary, de Centrale Bond van Meubelfabrikanten en was 35 jaar dé Sinterklaas van Hedel.
Daniël genoot met volle teugen van het leven. Hij maakte vele reizen en heeft de halve wereld gezien. Hij had een voorkeur
voor zljn geliefde Italië waar hij vanaf 1957 ieder jaar kwam en vele vrienden maakte.
Zijn gezin ging boven alles. Hij was trots op zijn kinderen en hun partners en dol op zijn kleindochter Luna. Hij genoot van
het samenzijn, het lekkere eten en drinken, van gezelschap, verhalen vertellen, vakanties en lachen...
Hij was goudeerlijk, gelovig, lief, vol heerlijke humor, aimabel, charmant, kortom een man om van te houden.