button-muziek

button-link

Ruud Berns SCJ

Op 16 september 2017 is in Santiago, Chili, broeder Ruud Berns overleden, lid van de Chileense provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, Ruud begon zijn opleiding in 1955 in Sittard en werd in 1960 in Helmond geprofest.

RuudBernsRuud werd tijdens zijn vorming tot broeder in het juvenaat van Sittard tevens opgeleid tot timmerman. Na zijn professie in 1960 werd hij benoemd in Liesbosch en drie jaar later in Bergen op Zoom. In 1966 kreeg hij de kans om mee te gaan werken in onze toen nog jonge SCJ-nederzetting in Chili. Die mogelijkheid greep hij graag aan en hij heeft daar geen spijt van gehad. Hij heeft er tot zijn overlijden gewoond en gewerkt, met volle toewijding en enthousiasme In 1991 is hij lid geworden van de toen opgerichte Chileens provincie. In ons college in Santiago heeft hij zich ingezet voor de vorming en scholing van vele honderden jonge mensen. Zelf had hij zich daarop voorbereid tijdens een 10 jaar durende studie in middelbaar en universitair onderwijs: cum laude is hij toen geslaagd als leraar met als specialisatie Wiskunde.

Een zware ziekte betekende uiteindelijk het einde van dit waardevolle leven van onze (mede)broeder Ruud. In Chili hebben velen dankbaar afscheid van hem genomen.