button-muziek

button-link

Rinus Kluijtmans

Rinus Kluijtmans FSCOp 29 september 2017 is op 84-jarige leeftijd broeder Petrus, Rinus Kluijtmans FSC overleden. Rinus was van 1948 tot 1949 leerling op het Juvenaat H. Hart. In 1950 is hij Ingetreden in de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen Groot-Bijgaarden;eeuwig geprofest in 1958 te Heesch

Hij werkte in België en Nederland in de dienstensector van de huizen van Groot-Bijgaarden, Baarle-Nassau en Heemstede. Overal waar hij werkte was hij tevens actief betrokken bij de diensten in de kapel van het huis als koster. In Heemstede in de parochiekerk en in de kapel van het Spaarne-ziekenhuis in Haarlem was hij meer dan 25 jaar koster en in dit laatste ziekenhuis werkte hij ook al in die tijd als magazijnmeester. Vanaf 2004 woonde hij in het broederhuis Cuijk aan de Graaf Herman-straat waar hij ook belast was met de kapel.

Broeder Petrus had op jonge leeftijd gedacht priester te worden, maar zijn studie bij de Priesters van het H. Hart wilde niet vlotten omdat voor hem alles wat meer tijd vergde. Zo kwam hij in 1950 bij de Broeders van de Christelijke Scholen waar zijn oudste broer lid van was.

Broeder Petrus was een verstandige en ook handige man die goed begreep wat om hem heen gebeurde, daarbij goed betrokken was maar daar niet altijd tijdig op kon reageren.. Hij was ook een goede knutselaar en een precieze pentekenaar en schilder die geduldig alle details wist aan te brengen. Ook was hij vriend van de natuur en vierdaagse-loper in Drenthe en Zuid-Limburg.

Broeder Petrus was een lieve man, begripvol naar anderen en bezorgd voor de goede gang van zaken om hem heen.