button-muziek

button-link

Jezus Waaghals

Een speciale titel voor een kerstbijdrage aan onze site. Hij is niet van mij afkomstig maar van Piet Schellens, die dit thema uitwerkte in zijn preek bij de viering van zijn 60-jarig priesterschap. Wat hier volgt is gebaseerd op zijn preek.

Hij geeft aan dat op de toren van een kerk in Eindhoven een levensgroot Christusbeeld staat. Dat  kreeg al gauw de naam Jezus Waaghals. Piet vond dat als kind grappig, maar later ook terecht.

Kerstmis was ook al een enorm waagstuk maar dan van zijn Vader. Die stuurde toen Zijn Zoon naar de aarde, die meteen naar Egypte moest vluchten. Met de kerst start het leven van Jezus op aarde. Een leven dat eindigde aan het kruis. Goede Vrijdag was ook zo’n waagstuk want het kruis van Jezus was naast zijn fysieke en sociale ondergang ook een godsdienstige. Jezus was ontmaskerd als dwaalleraar en valse profeet.  De apostelen wisten op Goede Vrijdag niet dat het Pasen zou worden en gingen naar huis, maar weer vissen. Maar Jezus verrees en verscheen aan hen. Met Hemelvaart nam hij afscheid. Zijn boodschap legde hij in handen van mensen. Dat was het grootste waagstuk. Want wat voor mensen! In de Hof van Olijven gingen ze er vandoor, op Golgotha lieten ze hem in de steek, Petrus verloochende hem en Thomas geloofde niet in zijn verrijzenis.  In de hele kerkgeschiedenis is dit doorgegaan. Er waren ook mensen voor wie de verkondiging een waagstuk was dat ze met de dood moesten bekopen.

In onze religie-afwijzende samenleving is christen zijn en zeker priester zijn weer een waagstuk. Onbegrepen worden en meewarig aangekeken.

Dit alles begint met Kerstmis. Al eeuwenlang een feest. De geboorte van een kind is dat op zich al. We maken het gezellig met elkaar, met het stalletje en een kerstboom en we verheugen ons op het langer worden van de dagen. Maar de Kerst betekent meer. De viering van het begin van een bijzonder leven, van een bijzondere boodschap. Een boodschap van liefde voor ieder mens of hij nu wel of niet tot onze familie, religie, kleur of cultuur behoort. Er is een lange moeizame weg gegaan, er ligt nog een lange voor ons. Met Kerstmis starten we zelf.

Zalig Kerstfeest

Peter van de Ven  

Piet, gefeliciteerd; waaghals!