button-muziek

button-link

Kloostertuin longen van Asten

ASTEN – 30 januari 2018 - De kloostertuin aan de Wilhelminastraat in Asten herbergt een grote variëteit aan planten en dieren. Dat is de conclusie van een uitgebreide inventarisatie door IVN Asten-Someren. De natuurvereniging roept de gemeente daarom op er alles aan te doen om deze ‘longen van Asten’ te behouden.

longenVooral het aantal genoteerde vlinders is opvallend. Tijdens de inventarisatie werden maar liefst 171 verschillende soorten gezien, waaronder dag-, nacht- en microvlinders. Ook kwamen er 11 soorten slakken, 35 soorten spinnen en allerlei andere insecten voorbij. Wat betreft vogels verschilden de resultaten weinig met die van het voorgaande onderzoek in 2005. Dat geldt echter niet voor de spreeuw, merel en de mees, die in aantallen bijna gehalveerd zijn.

Ook een grote diversiteit aan flora. Zo staan er 121 verschillende soorten bomen en 140 soorten planten in de kloostertuin. Het IVN constateert tevens dat de paddenstoelen en zwammen goed vertegenwoordigd zijn. 

Onderzoeker Jan Kersten overhandigt het rapport aan pater Rein van Langen

Wil tot behouden
Vorige week donderdag overhandigde het IVN het rapport aan pater Rein van Langen van de congregatie Heilig Hart. De natuurvereniging nam de bijzondere locatie in 2017 onder de loep, nadat bekend werd dat het patersklooster mogelijk wordt omgetoverd tot gemeenschapshuis. Het IVN wilde de natuurwaarden van de tuin vastleggen voordat er – mogelijk grote – veranderingen zouden plaatsvinden. In totaal voerde het IVN de inventarisatie met een twintigtal vrijwilligers uit.

Vooral opvallend vinden de onderzoekers de vele grote, volwassen bomen in de tuin. Als leverancier van zuurstof kwalificeren ze deze als de ‘longen van Asten’. En die moeten behouden blijven, vindt het IVN. “De gemeente is partner in het overleg bij de verkoop en zit aan de knoppen bij het wijzigen van bestemmingen. Daarmee hebben ze invloed”, zegt IVN-voorzitter Wim Steenbakkers. “Als er daar de wil tot behouden is, zou het goed moeten komen.”