button-muziek

button-link

Tussen clerus en gevestigde orde

Kloosters waren ministaatjes. Een eigen bestuur en werkers in het veld runde de zaak. In veel gevallen waren ze selfsuppor-ting, die kloosters. In het verleden waren er ook lang niet altijd voldoende middelen om het anders te doen, de SCJ was daarin geen uitzondering.loosters waren ministaatjes.

IMG 2020Een eigen bestuur en werkers in het veld runde de zaak. In veel gevallen waren ze selfsuppor-ting, die kloosters. In het verleden waren er ook lang niet altijd voldoende middelen om het anders te doen, de SCJ was daarin geen uitzondering.Men had eigen docenten op de klein- en grootseminaries en in de randvoorzieningen trachtte men te voorzien in eigen juridisch en financieel geschoolden.

Met een eigen tuinderij en soms boerderij werd voor een belang-rijk deel voorzien in de voedselvoorziening. Voor het bureauwerk had men een eigen organisatie bedacht. De keukens werden in de meeste gevallen door eigen mensen bevolkt. Ook het timmer-, schilder- en technische werk werd in eigen beheer uitgevoerd. Ora et labora was gemeengoed, ook bij de SCJ. 

Lees dit artikel hier verder.