button-muziek

button-link

Leraar, pastoor ..... mens.

Anton Hoedemaker x 2017 kopie

Als je Ton Hoedemaker (89) googelt, kom je algauw interviews tegen bij gelegenheid van zijn 50-jarig (2008) en ook zijn 60-jarig (2018) priesterschap.

Zelf heeft hij die interviews nooit gezien. Hij had een computer, maar heeft die weggegeven aan iemand die er een nodig had en sindsdien doet hij het zonder en vindt dat prima zo.

Lees het hele interview met Ton Hoedemakerhier
.