button-muziek

button-link

Harry Verdijsseldonck

Harry Verdijsseldonck2Op 18 maart 2019 is Harry in Helmond overleden.

Harry is op 30 oktober 1936 als 3e in een gezin van 4 kinderen in Asten geboren.

Na de kleuter- en jongensschool en één jaar Mulo is hij in september 1948 op het Missiehuis Christus Koning aan zijn SCJ-studie begonnen en beëindigde deze in 1950. Nadien heeft hij nog de Mulo gevolgd en is daarna – zoals hij het omschrijft - in het interessante grensdorp
Baarle - Nassau – Hertog de “kweekschool” gaan volgen.
Via zijn oom Gerard in Heusden begon zijn onderwijzersloopbaan. Via Waalwijk kwam hij in Breda terecht, waar hij overdag lesgaf en ’s avonds de kunstacademie volgde.
Na Asten , Amsterdam is hij weer naar zijn geboortedorp Asten verhuisd waar hij van 2 wevershuisjes één mooie woning maakte. Naast zijn schoolwerkzaamheden zette Harry zich voor vele zaken in zoals het opzetten van een documentatiecentrum, het runnen van een schoolkrant enz.

Na zijn pensionering schreef hij historische stukjes in plaatselijke en regionale dagbladen, heeft meegewerkt aan een herdenkingsboek t.g.v. het 100-jarig bestaan van de parochiekerk. Maar hij gaf ook rondleidingen, gaf nog les en ging handwerken exposeren.
Onderwijl ontwikkelde hij een bijzondere hobby, namelijk het verzamelen van allerlei exotische voorwerpen – vaak van religieus van aard – en later zijn beroemde kerstgroepen.
Hij bezat honderden kerstgroepen uit allerlei landen, van allerlei materialen en van verschillende tijden. In de Kersttijd exposeerde hij deze in diverse musea.
Na zijn reis naar Colombia werd in december 2018 bij hem hartfalen vastgesteld.

Op 23 maart heeft vanuit zijn Astense parochiekerk – waar hij zo trots op was - de kerkelijke uitvaart plaatsgevonden.