button-muziek

button-link

Bram Ettema

Bram EttemaBram Ettema werd op 11 februari 1935 geboren in Rotterdam. Na een kort ziekbed, ten gevolge van een jarenlange longziekte, is hij op 9 oktober 2019 in Den Haag overleden.

Bram zijn jongensideaal was om missionaris te worden. In 1947 begon hij zijn SCJ opleiding in Bergen op Zoom, die hij in 1953 in Asten voortijdig verliet. Vervolgens ging hij geschiedenis studeren in Nijmegen, met als doel leraar te worden. Maar ook nu kreeg zijn toekomst een andere richting. Na zijn studie en diensttijd, waarin hij als officier bij de Militaire Inlichtingen Dienst werkte, heeft Bram voor korte tijd bij de Nieuwsdienst van de Wereldomroep in Hilversum gewerkt.  In 1964 kreeg hij een baan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij tot 1994 gewerkt heeft aan internationale vredesvraagstukken en ontwapeningsverdragen. Voor zijn verdiensten werd hij in 1993 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Bram is 57 jaar getrouwd geweest met Nel Stoop, die hij in Nijmegen had leren kennen. Uit dit liefdevolle huwelijk zijn vier kinderen en negen kleinkinderen voortgekomen. Hij beleefde altijd veel genoegen aan de familiebijeenkomsten met kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen.

Na zijn pensioen bleef Bram zijn intellect uitdagen. Aan de universiteit van Leiden volgde hij colleges filosofie en theologie en thuis las hij de werken van oa. Tacitus en Cicero in het Latijn. Het ontstaan van het heelal, de grenzen van onze kennis, maar ook politieke vraagstukken zoals de Brexit hielden hem erg bezig. Een erudiete man die zich zijn hele leven bleef ontwikkelen en niet bang was voor de grote levensvragen.