button-muziek

button-link

Cor van der Velden

Cor van der Velden Cor werd op 12 november 1942 in Volkel geboren en overleed op 24 februari 2020 in de leeftijd van 77 jaren in hospice De Cocon te St. Anthonis.
Cor was het tweede kind van een gezin van vijf kinderen, te weten een dochter en vier zonen.
Hij speelde als klein kind al “pastoorke”, werd misdienaar en begon in 1956 zijn SCJ-opleiding op het Missiehuis Christus Koning , welke hij daar in 1960 beëindigde.
Hij ging daarna verder studeren bij de Kruisheren in St. Agatha. Hij heeft tijdens zijn studie bij de kruisheren op vele plaatsen gewoond, doch koos op een bepaald moment een bestaan buiten het spirituele leven.

Hij ging in Schoonhoven verder in de zorg, doch na zijn verhuizing naar Deventer koos Cor  voor werk in de ICT. Samen met 2 vrienden publiceerde hij “Basisopleiding tekstverwerking WordPerfect 5.0 en 5.1”, een handleiding voor het leren omgaan met dit tekstverwerkings-programma.

Hij heeft zeer veel reizen gemaakt , de laatste jaren vooral naar Grand Canaria .
Uiteindelijk ging hij weer wonen in de buurt van zijn familie, in Uden.

Cor was een vast bezoeker van de jaarlijkse Contactdagen, welke hij nog op 21 september 2019 in Nijmegen bijwoonde.

Zijn afscheidviering , waar veel leden aanwezig waren , was op maandag 2 maart jl. in de Kruisherenkapel in Uden.