button-muziek

button-link

Bericht van het bestuur

Op 10 juni 2020 vergaderde het bestuur van onze vereniging van oud-leerlingen op locatie in Asten (zie elders in de Loopmare).

We bespraken de gebruikelijke lopende zaken, nu in het bijzonder de persoonlijke en gezondheidssituatie van ieder, waarvan de conclusie is: wij zullen doorgaan.

Verder kwamen het ledenbestand, de financiële situatie en de stand van zaken van de website en ons blad Loopmare ter sprake.

Een bijzonder onderwerp was: de ontmoetingsdag 2020. De conclusie is: in 2020 organiseert de vereniging geen ontmoetingsdag. De redenen voor dit besluit zullen herkenbaar zijn. Ondanks de versoepeling van maatregelen inzake voorkoming van besmetting door corona zijn er nog tal van zaken die een bijeenkomst met onze leden niet opportuun maken:

  • De leeftijd van onze leden is vanaf ongeveer 65 jaar tot ver daarboven.
  • De gezondheidssituatie van leden kan een extra risico vormen.
  • De regel van 1 ½ meter afstand tussen personen is een belemmering voor datgene waarvoor de ontmoetingsdag nu juist bedoeld is, namelijk contact, en ook moeilijk te handhaven.
  • Reizen en ook samen reizen is vooralsnog aan belemmeringen onderhevig.
  • Een ander onderwerp is de locatie; de SCJ-huizen zijn op dit moment een “no go area”, ook andere locaties zoals de horeca bieden nog niet voldoende soelaas.

De conclusie van het bestuur is dan ook zoals aangegeven om dit jaar geen ontmoetingsdag te organiseren.

Voor wat betreft 2021 wil het bestuur de situatie afwachten, en pas in 2021 een besluit nemen over de ontmoetingsdag.

Wij blijven als bestuur ons inzetten voor de overige activiteiten van de vereniging, zoals het regelmatig actualiseren van de website en de berichten daarop; het (graag gelezen) blad de Loopmare, en de mogelijkheid van onderling contact via de ledenlijst.

Een praktisch punt is de ledenvergadering 2020. Gebruikelijk is dat deze op de ontmoetingsdag plaats vindt. Dit jaar lukt dit dus niet. Wij zullen de agenda van ons bestuurlijk overleg van 14 oktober a.s. te Uden via de mail en website aan u voorleggen, zodat u hierop kunt reageren of vragen kunt stellen.

Hiermede hopen wij in ieder geval in de geest van onze statuten en met uw inbreng te kunnen handelen.

Wij wensen U een gezonde en voorspoedige zomer en nazomerperiode toe.

Namens het bestuur

Jan van Dijk, voorzitter.