button-muziek

button-link

Hulde aan de jubilarissen

De vakantiemaanden, juli, augustus, en september komen er aan. Dat is een tijd waarin heel vaak de klooster- en priesterjubilea vallen, zoals je kunt zien in de Loopmare van april 2021. Deze keer een behoorlijk lange rij! Iedereen op die lijst op bladzijde 45 is mij even lief, ook al ga ik nu slechts in op drie jubilarissen van de twintig die er genoemd worden.

Pater Wilbert Bekedam is op 7 juli 25 jaar priester. Veel leden van onze Vereniging zullen hem niet kennen. Hij is nl. geen oud-leerling van één van onze missiehuizen, maar trad, na zijn noviciaat in Nantes,  in januari 1991 toe tot de Congregatie. Ongeveer 13 jaren al is hij werkzaam in het basispastoraat in de omgeving Rotterdam – Capelle aan de IJssel. Hij is het jongste lid van de Nederlands-Vlaamse provincie. Op een vraag in een interview (SCJ-Contact 2012, nr. 185) hoe hij de toekomst ziet van de Congregatie in Nederland en Vlaanderen, zegt hij dat hij zich daar helemaal niet zo mee bezig houdt. Hij had graag deel willen uitmaken van een communiteit maar gezien zijn werk in Rotterdam e.o. is dat helaas niet mogelijk. “Maar – zo zegt hij in dat interview – Pater Dehon zou best tevreden zijn met mij!” En dat is ongetwijfeld nu nog het geval!

Is pater Bekedam dé jongste SCJ-er in Nederland en Vlaanderen, één van de oudste leden, zo niet het oudste lid, jubileert op 15 juli: pater André Boelrijk. Hij is dan 70 jaar priester. Zeventig jaren priester: dat is een mensenleven lang! Bijna niet voor te stellen.....Wie op het Juvenaat geweest is sinds 1956, ook al was het maar even, kent hem als leraar wiskunde, schei- en natuurkunde. Maar ook als initiatiefnemer van ‘buitenschoolse’ activiteiten in het Juvenaat. Daarnaast was hij ook een niet onverdienstelijke hoboïst in het Juvenaatsorkest. Hij heeft zich ook geweldig ingezet op sociaal en maatschappelijk vlak in Bergen op Zoom. Na zijn Bergse tijd is hij gaan wonen in Nijmegen, eerst in het St. Jozefklooster en sinds kort in één van de appartementen van de Rosa-Stichting.

Naast de twee hier genoemde priester-jubilarissen, wil ik hier ook een broeder noemen: Jos Vrancken die op 8 september a.s. zijn 50-jarig professiefeest vieren zal. Toen ik met hem te maken kreeg (in de jaren negentig als voorzitter van de Vereniging van Oudleerlingen) vielen mij twee dingen op: hij werd toen al aangesproken en genoemd met zijn wereldlijke naam en niet met zijn kloosternaam. Voor mij was dat nieuw, en ook nieuw was het (en ook dít geldt voor mij) dat hij als broeder ‘rector’ was van een communiteit van paters, broeders en ook nog eens een emeritus-bisschop. Buiten deze twee zaken was Jos een geweldige gastheer voor onze Vereniging door een aantal keren Huize St. Gerlach ter beschikking te stellen voor de jaarlijkse ontmoetingsdagen van onze Vereniging.

Hulde aan alle hier genoemde en niet genoemde jubilarissen! En misschien is een ‘kaartje-sturen’ wel heel erg leuk. Het moge hen allen goed gaan!

Chris van Gool